ESET Android

Správa aktualizácií zabezpečenia pre viaceré platformy

Flexera® - Corporate Software Inspector

Inteligentná správa aktualizácií zabezpečenia – patch management

  • Poskytuje vám dokonalý prehľad vašich systémov
  • Umožňuje vám opraviť zraniteľnosti pred ich aktívnym zneužitím
  • Poskytuje vášmu tímu informácie o tom, kam a ako nasadiť opravu – zabezpečuje tak maximálnu efektivitu a zníženie rizika
  • Pokrýva viac ako 20 000 programov pre systémy Windows, Apple macOS a Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

Ako vám môže patch management pomôcť

Čo je to Corporate Software Inspector?

Nástroj Corporate Software Inspector obsahuje interný skener softvérového inventáru. Dokáže vyhodnotiť stav viac ako 20 000 programov používaných na platformách Windows, Apple macOS a Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Ponúka nasadzovanie aktualizácií, konfiguračné nástroje a stovky predkonfigurovaných aktualizácií pre aplikácie inej značky ako Microsoft, ktoré sa používajú na platformách Windows.

Jednoducho sa integruje so službami Microsoft System Center a Windows Server Update Services. Maximalizujete tak efektivitu vašej investície. Zároveň môžete jednoducho, použitím existujúcej infraštruktúry, riadiť nasadenie patchov inej značky ako Microsoft priamo v nástroji Microsoft System Center.

Je nástroj Corporate Software Inspector vhodný pre moju organizáciu?

Nástroj Corporate Software Inspector sa používa v mnohých segmentoch vrátane spoločností z rebríčka Fortune 1000, malých až stredne veľkých firiem, konzultačných spoločností a poskytovateľov spravovaných služieb.

Naše prispôsobiteľné, zabezpečené a komplexné riešenie pracuje rovnako spoľahlivo vo všetkých prostrediach.

Výhody

Overené informácie

Overené, presné a včasné informácie od spoločnosti Secunia Research umožňujú určovať priority pri nasádzaní aktualizácií.

Komplexné skenovanie softvéru

Viacplatformové skenovanie poskytuje presný katalóg všetkého softvéru nainštalovaného vo vašej infraštruktúre. Porovnanie s našou databázou zraniteľností tak umožňuje efektívne určenie priority rizík.
Získate úplný prehľad o svojich systémoch, budete používať najnovšie verzie a výrazne znížite náklady potrebné na nasadenie patchov.

Nižšie náklady

Obsahuje stovky predkonfigurovaných patchov, ktoré sa jednoducho implementujú a pokrývajú viac ako 20 000 programov – viac programov iných značiek ako Microsoft než ktokoľvek iný.

Riešenia nasadenia

Nástroj Corporate Software Inspector možno integrovať s vaším preferovaným riešením nasadzovania patchov.
Jednoducho sa integruje so službami Microsoft System Center a Microsoft Windows Server Update Services.

Ako to funguje

Správa zraniteľností softvéru je mimoriadne zložitou súčasťou zabezpečenia infraštruktúry každej organizácie.

Nástroj Corporate Software Inspector kombinuje vyhodnotenie zraniteľností softvéru a bezpečnostné opravy, vďaka čomu dokáže vyhodnotiť, zmierniť a overiť stav patchov vo vašej organizácii.

Prečítajte si, ako funguje nástroj Corporate Software Inspector (PDF, angl.)

Ako funguje nástroj Corporate Software Inspector - obrázok

Systémové požiadavky

Pozrite si kompletné systémové požiadavky (PDF, angl.) nástroja Corporate Software Inspector.

Vyžiadať ponuku