Správa spoločnosti Radicati o ochrane pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami (APT)

Trhový kvadrant 2020

Spoločnosť ESET menovaná za Top hráča v trhovom kvadrante firmy Radicati v oblasti ochrany pred APT za rok 2020

V súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19 čelia firmy na celom svete neustálym výzvam a hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Preto sa ich hlavnou prioritou stala náležitá ochrana pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami (APT).

Táto správa spoločnosti Radicati skúma ochranu pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami v podobe integrovaných riešení na detekciu, prevenciu a možnú nápravu problémov spojených so zero-day hrozbami a pretrvávajúcimi škodlivými útokmi.

Správa sa zameriava na 12 popredných poskytovateľov kybernetickej ochrany na trhu, pričom hodnotí dve hlavné kritériá: funkčnosť a strategickú víziu.

Spoločnosť ESET po prvýkrát získala ocenenie Top hráč a zaradila sa tak do malej skupiny štyroch poskytovateľov s týmto vyznamenaním.

Radicati vysvetľuje, že „Top hráči sú súčasnými lídrami na trhu, ktorí ponúkajú produkty s množstvom pokročilých funkcií a zároveň majú jasnú víziu do budúcnosti. Top hráči formujú trh svojimi technológiami a strategickou víziou. Dodávatelia sa nestanú Top hráčmi zo dňa na deň.“

Radicati 2020 APT protection - ESET recognized as Top player

Správa okrem iného vyzdvihuje výborné detekčné schopnosti produktov ESET, vytváranie reportov a filtrovanie údajov v reálnom čase, sandboxing/schopnosť izolovať hrozby, konzolu na jednoduchú správu produktov z jedného miesta, vyhľadávanie hrozieb, schopnosť opravy/reakcie, ako aj systémy podpory vo viacerých jazykoch.

Juraj Malcho, technologický riaditeľ spoločnosti ESET, hovorí: „Sme naozaj radi, že sme v najnovšej správe spoločnosti Radicati zameranej na schopnosti detekcie a následnej reakcie boli zaradení medzi top hráčov. Toto umiestnenie odzrkadľuje záväzok spoločnosti ESET vytvárať najmodernejší bezpečnostný softvér a taktiež našu oddanosť inováciám. Oblasť kybernetickej bezpečnosti sa neustále vyvíja a je stále viac ovplyvňovaná pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami a zero-day zraniteľnosťami. Mnohé malé i veľké firmy sa tejto novej realite budú musieť prispôsobiť. Sme hrdí na to, že sme sa po prvýkrát objavili v tejto správe a boli sme ocenení za naše úsilie robiť technológie bezpečnejšími pre všetkých.“

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si bezplatnú správu.

Vyhlásenie: Zobrazenie dodávateľov a produktov v trhovom kvadrante Radicati Market QuadrantSM neznačí podporu zo strany skupiny The Radicati Group, ale skôr vyjadrenie jej názoru na základe recenzií produktov, štúdií primárneho výskumu, rozhovorov s dodávateľmi, historických údajov a ďalších metrík.

Získajte prístup k správe

ESET® je nadnárodným poskytovateľom bezpečnostného softvéru. Chránime viac ako 110 miliónov používateľov na celom svete a sme popredným globálnym partnerom z EÚ v oblasti ochrany koncových zariadení. ESET je súkromnou spoločnosťou, ktorá nepodlieha tlaku investorov na rýchlu návratnosť investícií, čo nám umožňuje zamerať sa výhradne na vývoj bezpečnostných riešení. S trinástimi centrami výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta prináša ESET špičkové technologické inovácie už viac ako 30 rokov. Sme vôbec prvou spoločnosťou zaoberajúcou sa počítačovou bezpečnosťou, ktorá získala 100 ocenení VB100 od nezávislej testovacej organizácie Virus Bulletin.