ESET® VIRTUALIZATION SECURITY PRE VMWARE

Rýchle a nenáročné bezpečnostné riešenie pre vaše virtuálne počítače

ESET Virtualization Security

Zabezpečuje antimalvérovú kontrolu počítačov využívajúcich VMware alebo iné riešenie virtualizácie, a to bez nasadeného agenta. Vaše zariadenia budú chránené vo všetkých prostrediach vrátane platforiem VMware NSX a vShield.

Checkmark icon

Ochrana bez agenta

Checkmark icon

Podpora pre Linux

Checkmark icon

Nasadenie prostredníctvom zariadenia

Checkmark icon

Vysoký výkon

Checkmark icon

Nízka záťaž na systém


Jednoduché nasadenie

Automatizované nasadenie virtuálneho zariadenia ESET Virtualization Security na hostiteľov aktuálne pripojených ku komponentu NSX Manager umožňuje automatickú ochranu novo pridaných virtuálnych počítačov. Výrazne sa tým skracuje čas potrebný na nasadenie zabezpečenia.

Plne automatizovaná podpora VDI

Komplexný algoritmus detekcie hardvéru sa používa na určenie identity počítača na základe jeho hardvéru. Toto umožňuje automatizované vytváranie obrazov a klonovanie pri non-perzistentných hardvérových prostrediach.

Žiadne preťaženie antivírusovou kontrolou

Všetky úlohy kontroly pri prístupe a kontroly na vyžiadanie sú nástrojmi VMware presúvané na centralizovanú kontrolu v rámci virtuálneho zariadenia ESET Virtualization Security, čím sa efektívne predchádza problémom s výkonom a preťaženiu systému v dôsledku súčasnej antivírusovej kontroly viacerých virtuálnych počítačov na rovnakom fyzickom hostiteľovi.

Prípad použitia

PROBLÉM

Non-perzistentné hardvérové prostredia si zvyčajne vyžadujú manuálne zásahy zo strany IT oddelenia alebo sú z hľadiska vytvárania správ a prehľadnosti doslova nočnou morou.

RIEŠENIE

 • Po nainštalovaní systému z predlohy (tzv. master image) na počítače, ktoré už v ESET Security Management Center sú prítomné, budú dané počítače aj naďalej vystupovať pod pôvodnou inštanciou bez vytvorenia duplicity, a to aj napriek reinštalácii.
 • Počítače, ktoré sa po skončení pracovnej zmeny vracajú do počiatočného stavu, nespôsobia duplikovanie počítačov a namiesto toho sa priradia do jedného záznamu.
 • V prípade nasadenia non-perzistentných obrazov môžete vytvoriť obraz zahŕňajúci agenta, aby sa následne pri každom vytvorení nového počítača s iným hardvérovým odtlačkom automaticky v rámci ESET Security Management Center vytvorili nové záznamy.

V čom je ESET iný

Natívna podpora NSX automatizácie

Podpora pre mikrosegmentáciu a automatické vykonávanie úloh – infikované virtuálne počítače sa automaticky presúvajú do iného mikrosegmentu, aby sa predišlo šíreniu malvéru, a následne prebieha kontrola. Ak sa zistí, že počítač nie je infikovaný, bude vrátený do pôvodného mikrosegmentu.

Podpora pre vMotion

Pri presune virtuálnych počítačov z jedného hostiteľa s nainštalovaným riešením ESET Virtualization Security na iného hostiteľa s týmto produktom si virtuálne počítače zachovajú svoje bezpečnostné nastavenia a zostanú plne chránené.

Optimalizované pre vysoký výkon

Skenovacie jadro ESET je známe nízkymi nárokmi na systém a vysokou rýchlosťou, vďaka čomu ponecháva viac systémových prostriedkov pre ostatné aplikácie a procesy. V kombinácii s podporou pre vMotion zabezpečuje optimálny výkon celého virtuálneho prostredia.

Jednoduché nasadenie

Akonáhle máte nainštalované riešenie ESET Security Management Center (ktoré je tiež dostupné ako virtuálne zariadenie), môžete virtuálne zariadenia ESET Virtualization Security nasadzovať na viacero hostiteľov naraz.

Integrácia softvéru tretej strany

ESET Virtualization Security podporuje natívnu integráciu s bezpečnostnými riešeniami tretích strán s využitím VMware Service Composer.

Podpora pre vCenter

Informácie zobrazované v konzole ESET Security Management Center sú rovnaké ako v rámci VMware vCenter. Zároveň sa tým zjednodušuje nasadenie, keďže všetky komponenty možno nasadiť pomocou nástroja, ktorý sa pripája k VMware vCenter.

Vzdialená správa

Riešenie možno plnohodnotne spravovať prostredníctvom konzoly ESET Security Management Center. Fyzické a virtuálne počítače sa spravujú z jedného miesta, pričom je tiež možná správa na základe rolí a používanie webovej riadiacej konzoly s funkciami zobrazenia podrobných informácií, pomocou ktorých možno vykonávať všetky požadované akcie.

Nízke nároky na systém

Všetky úlohy kontroly pri prístupe a kontroly na vyžiadanie sú nástrojmi VMware presúvané na centralizovanú kontrolu v rámci virtuálneho zariadenia ESET Virtualization Security, čím sa efektívne predchádza problémom s výkonom a preťaženiu systému v dôsledku súčasnej antivírusovej kontroly viacerých virtuálnych počítačov na rovnakom fyzickom hostiteľovi.


 • ESET Security Management Center
  Umožňuje centrálne spravovať bezpečnosť firemnej siete v reálnom čase a vytvárať podrobné správy.​​​​​​​
 • ESET Dynamic Threat Defense
  Technológia cloudového sandboxu odhaľuje novovzniknuté „zero-day“ hrozby.
 • ESET Endpoint Antivirus
  Oceňovaná ochrana pred malvérom, ktorá nespomaľuje systém a zahŕňa možnosť vzdialenej správy.

Ste už naším zákazníkom?

Stiahnutie a reinštalácia

Znovu si stiahnite váš ESET softvér a pre jeho aktiváciu si pripravte licenčný kľúč.