Šifrovacie riešenia spoločnosti ESET

Ochrana údajov pre firmy všetkých veľkostí

Šifrovanie údajov na koncových zariadeniach vám pomôže zabezpečiť súlad s nariadeniami o ochrane údajov

Kedy používať ESET Full Disk Encryption?

Správa všetkých produktov z jedného miesta. Vzdialená správa je pre IT správcov dennou rutinou. ESET Full Disk Encryption pracuje v rámci nástrojov ESET Cloud Administrator alebo ESET Security Management Center, je priamo rozšírením týchto konzol a nevyžaduje separátnu správu. Vďaka známemu prostrediu a konceptom vzdialenej správy tak môžu správcovia ušetriť čas.

Základné šifrovacie riešenie na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi.

ESET Full Disk Encryption nielenže chráni vašu spoločnosť pred stratou údajov, ale takisto jej pomáha dodržiavať nariadenia o ochrane údajov, ako je napríklad GDPR. Toto riešenie ponúka jednoduchý a priamočiary spôsob, ako vzdialene šifrovať údaje uložené na všetkých koncových zariadeniach.

Kedy používať ESET Endpoint Encryption?

Dôkladná ochrana údajov. Všetky spoločnosti uchovávajú citlivé údaje, ako sú zoznamy zákazníkov, súkromné informácie či údaje týkajúce sa predaja. ESET Endpoint Encryption umožňuje spoločnostiam lepšie chrániť konkrétne súbory, priečinky, virtuálne disky alebo archívy. Toto riešenie je ideálne pre organizácie s politikou zdieľaných zariadení a so zvýšenými požiadavkami na šifrovanie.

Ochrana prenášaných údajov.

S produktom ESET Endpoint Encryption nechránite len údaje uložené vo firemných počítačoch. Šifrovaním e-mailov a príloh, ako aj zamedzením prístupu k vymeniteľným médiám konkrétnym používateľom môžete chrániť aj prenášané údaje a zabrániť ich úniku.

FUNKCIE

ESET Full Disk Encryption
ESET Endpoint Encryption

ESET Full Disk Encryption

ESET Endpoint Encryption

Úplné šifrovanie disku

Šifrovanie vymeniteľných médií

Šifrovanie súborov a priečinkov

Doplnok programu Outlook
pre e-maily a prílohy

Virtuálne disky a šifrované archívy

Licencovanie

Na zariadenie

Na používateľa

Možnosti zakúpenia

Doplnok k riešeniam ESET
pre koncové zariadenia

Samostatné predplatné

K dispozícii v rámci mesačného
licencovania MSP

Manažovateľné pomocou
ESET Security Management Center

Šifrovacie riešenia ESET Full Disk Encryption a ESET Endpoint Encryption

ESET Full Disk Encryption

ESET Full Disk Encryption
 • Úplné šifrovanie disku
 • Šifrovanie vymeniteľných médií
 • Šifrovanie súborov a priečinkov
 • Doplnok programu Outlook pre e-maily a prílohy
 • Virtuálne disky a šifrované archívy
 • Licencovanie: Na zariadenie
 • Možnosti zakúpenia: Doplnok k riešeniam ESET pre koncové zariadenia
 • K dispozícii v rámci mesačného licencovania MSP
 • Manažovateľné pomocou ESET Security Management Center

ESET Endpoint Encryption

ESET Endpoint Encryption
 • Úplné šifrovanie disku
 • Šifrovanie vymeniteľných médií
 • Šifrovanie súborov a priečinkov
 • Doplnok programu Outlook pre e-maily a prílohy
 • Virtuálne disky a šifrované archívy
 • Licencovanie: Na používateľa
 • Možnosti zakúpenia: Samostatné predplatné
 • K dispozícii v rámci mesačného licencovania MSP
 • Manažovateľné pomocou ESET Security Management Center

Prečo firmy oceňujú naše riešenia zabezpečenia

Machine learning a ľudská odbornosť

Automatické vyhodnocovanie hrozieb v kombinácii s prvotriednymi bezpečnostnými výskumníkmi

Support

Kvalitná technická
podpora

Nepretržitá miestna a spoľahlivá podpora na celom svete vo vašom jazyku

Feather

Nízka záťaž
na systém

Nezávislé testy dokazujú nízku záťaž na systém a najnižší vplyv na sieť

Jednoduché
nasadenie

Implementácia bez námahy. Jediná obrazovka, správa všetkých produktov jedným kliknutím

Xmark

Malý počet
falošných poplachov

Viacúrovňová technológia zaručuje najvyššiu mieru detekcie a minimálny počet falošných poplachov