DOSIAHNITE VIAC
S JEDNODUCHÝM LICENCOVANÍM

PREČO ESET PRINÁŠA NOVÝ SYSTÉM LICENCOVANIA?

Nový licenčný systém sme vytvorili preto, aby sme dali používateľom flexibilnú
kontrolu a absolútny prehľad o využívaní licencií.

Licenčný kľúč ako štandard
Vymenili sme prihlasovanie Používateľským menom a heslom za Licenčný kľúč. Všetky riešenia a balíčky pre firmy sú teraz prístupné použitím jedného licenčného kľúča.

Transparentné aktualizácie licencie
Nový systém licencovania teraz využíva "transparentné aktualizácie licencie" a predchádza tak prípadným problémom s licenciou. Navyše všetky vykonané zmeny sú automaticky uplatnené, dokonca aj v prípade prechodu na vyšší produkt, obnovenia, alebo akejkoľvej inej zmeny v licencii.

Licenčné skupiny
Zjednoťte viaceré licencie pod jeden účet s vami definovaným e-mailom a heslom a zjednodušte si tak prácu s viacerými licenciami.

Nový ESET License Administrator
Nový ESET License Administrator prináša absolútny prehľad o využívaní licencií.

PREČO SI VYBRAŤ ESET LICENSE ADMINISTRATOR?

Odpovedá na požiadavky zákazníkov hľadajúcich väčšiu mieru granulárnej kontroly,
reportingu a prehľadu nad ich licenciami ESET.

Zaisťuje kompatibilitu s novými produktami
Existujúcim zákazníkom ponúka pohodlný spôsob zmeny používateľského mena a hesla na nový formát, a zabezpečuje tak kompatibilitu s novými produktami.

Prehľad v reálnom čase
Nový ESET License Administrator prináša komplexný predľad o využívaní licencií a navyše v reálnom čase.

Deaktivácia a návratnosť licencií
V prípade krádeže, alebo straty umožňuje deaktivovat licencie na zariadení a získať tak možnosť túto licenciu uplatniť na iné zariadenie.

Distribuovanie a spájanie licencií
Umožňuje používateľom dať právo tretím stranám udelovať licencie a spájať viaceré licencie od viacerých zákazníkov pod jeden účet.

Offline licenčné súbory
Používatelia môžu používať nimi generované licenčné súbory, či “offline licenčné súbory”, ak sú produkty používané v prostrední bez pripojenia na internet.

Prejsť na ESET License Administrator

LICENCOVANIE ESET PRODUKTOV PRE FIRMY

Pozrite sa, ako funguje licencovanie na produktoch novej generácie pre firmy a novom ESET Remote Administrator 6.
Využite ESET Unilicense a pokryte viaceré operačné systémy.

Kompatibilné s
ESET Remote Administrator 5:
Verzia
produktu:
Potrebné pre
aktiváciu:
ESET Endpoint Security pre Windows 5.x Používateľské meno/Heslo
ESET Endpoint Antivirus pre Windows 5.x Používateľské meno/Heslo
ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre macOS 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Linux Desktop 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET Smart Security Business Edition 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET Endpoint Security pre Android 1.x Používateľské meno/Heslo
ESET Mobile Security Business Edition 1.x Používateľské meno/Heslo
ESET File Security pre Windows Server 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET File Security pre Microsoft Windows Server Core 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET File Security pre Linux/BSD/Solaris 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET Mail Security pre Linux/BSD/Solaris 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET Mail Security pre IBM Lotus Domino 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET Security pre Kerio Connect 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET Security pre Kerio Control 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET Gateway Security pre Linux/BSD/Solaris 4.x a staršia Používateľské meno/Heslo
ESET Security pre Microsoft SharePoint Server 4.x Používateľské meno/Heslo
     
Kompatibilné s
ESET Remote Administrator 6:
Verzia
produktu:
Potrebné pre
aktiváciu:
ESET Endpoint Security pre Windows 6.x a 5.x 6.x - Licenčný kľúč
5.x - Používateľské meno/Heslo
ESET Endpoint Antivirus pre Windows 6.x a 5.x 6.x - Licenčný kľúč
5.x - Používateľské meno/Heslo
ESET Endpoint Security pre macOS 6.x Licenčný kľúč
ESET Endpoint Antivirus pre macOS 6.x Licenčný kľúč
ESET Shared Local Cache 1.x Licenčný kľúč
ESET Virtualization Security pre VMware vShield 1.x Licenčný kľúč
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre macOS 4.x Používateľské meno/Heslo
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop 4.x Používateľské meno/Heslo
ESET Endpoint Security pre Android 2.x Licenčný kľúč
ESET Mobile Device Management pre Apple iOS 6.3.x Licenčný kľúč
ESET File Security pre Windows Server 6.x a 4.5.x 6.x - Licenčný kľúč
4.5.x - Používateľské meno/Heslo
ESET File Security pre Microsoft Windows Server Core 4.5.x 4.5.x - Používateľské meno/Heslo
ESET File Security pre Linux/FreeBSD 4.5.x Používateľské meno/Heslo
ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server 6.x a 4.5.x 6.x - Licenčný kľúč
4.5.x - Používateľské meno/Heslo
ESET Mail Security pre Linux/FreeBSD 4.5.x Používateľské meno/Heslo
ESET Mail Security pre IBM Domino 6.x a 4.5.x 6.x - Licenčný kľúč
4.5.x - Používateľské meno/Heslo
ESET Security pre Kerio 4.5.x Používateľské meno/Heslo
ESET Geteway Security pre Linux/FreeBSD 4.5.x Používateľské meno/Heslo
ESET Security pre Microsoft SharePoint Server 4.5.x Používateľské meno/Heslo
ESET Smart Security 4 Business Edition 4.2.76 Používateľské meno/Heslo
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition 4.2.76 Používateľské meno/Heslo
     

AKO SA APLIKUJE ESET UNILICENSE?

ESET Licensing Scheme

Unilicense pokrýva väčšinu známych počítačov, smartfónov, tabletov a File Server operačných systémov. Vďaka tomu si môžete namiešať ochranu koncových zariadení medzi nižšie uvedenými zariadeniami. Dokonca môžete zmeniť platformu bez toho, aby ste si museli zakúpiť novú licenciu.

Unilicense pokrýva tieto Operačné systémy:
Počítač: Windows, Mac, Linux
Smartfón a tablet: Android, Symbian, Windows Mobile
File Server: Windows, Linux, BSD, Solaris

Namiešajte si licencie
ako potrebujete

Hlavným benefitom ESET Unilicense je flexibilta. ESET Unilicense pokrýva všetky základne a umožňuje vám tak namiešať si bezpečnosť podľa toho, ako potrebujete a využiť tak každú licenciu.

25 zariadení a menej:
Vzťahuje sa na tieto koncové zariadenia:
Stolové počítače, notebook, netbooky, terminály, virtuálne zariadenia, smartfóny, tablet a file server, za predpokladu dodržania pravidla 1 file server na 5 koncových zariadení.

Viac ako 25 zariadení:
Vzťahuje sa rovnako na vyššie uvedené zariadenia, avšak od počtu 26 koncových zariadení môže byť pomer file serverov a ostatných koncových zariadení už ľubovoľný.

Zmeňte platformu, kedy chcete

S ESET Unilicense máte úplnú voľnosť pri prenose bezpečnosti z jednej platformy na druhú. Môžete tak urobiť kedykoľvek počas platnosti licencie a to bez potreby zakúpiť dodatočnú licenciu.

Ak máte napríklad Windows a rozhodnete sa prejst na Linux, môžete si stiahnuť riešenie ESET pre Linux Desktop. Použijete na to tie isté licenčné údaje, ako pri licencii na Windows.

Preneste licenciu
na iný počítač

Platnú licenciu si navyše môžete preniesť na úplne nový počítač, ak ten starý prestanete používať. Tento prenos podporuje aj zmenu operačného systému.

Napríklad: máte počítač s operačným systémom Windows a rozhodnete sa prejsť na Mac. Aby ste ochránili svoj Mac, jednoducho prenesiete licenciu zo systému Windows, ktorý ste prestali používať, na Mac.

Licenčný kľúč
Unikátny kód vo formáte XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX sa používa na identifikáciu majiteľa licencie a na jej aktiváciu.

Verejné ID
Krátky string používaný na identifikáciu licencie pre tretiu stranu (napr. Bezpečnostný administrátor zodpovedný za distribúciu).

Majiteľ licencie
Obdrží e-mail s nasledujúcimi licenčnými údajmi: licenčný kľúč, verejné ID licencie, používateľské meno a heslo. Majitel licencie môže autorizovať distribúciu licencie bezpečnostným administrátorom, ktorý sa identifikuje e-mailom a heslom.

ESET License Administrator
Riaďte licencie cez webovú konzolu, či už ako majiteľ licencie, alebo ako bezpečnostný administrátor. Získate komplexný prehľad nad využívaním licencií, či licenčnými udalosťami, ako napríklad blížiaca sa expirácia, či oprávnenia.

ESET License Administrator Heslo
Toto heslo generované pre každú licenciu je potrebné pre prihlásenie sa do rozhrania ESET License Administrator. Ak máte váš licenčný kľúč, budete vyzvaní na zadanie hesla. Následne budete mať prístup k informáciám o vybratých licenciách a možnosť vykonávať zmeny cez rozhranie ESET License Administrator. Pre nových zákazníkov bude heslo do ESET License Administror automaticky vygenerované pri objednávke / aktivácii licencie. Následne bude samostatne zaslané na kontaktný e-mail, aby sa zaistila čo najvyššia úroveň bezpečnosti.

Licenčné používateľské meno a heslo
Jedná sa o spôsob aktivácie predošlých generácií produktov ESET. Vďaka ESET License Administrator môžete licenčný kľúč zmeniť na používateľské meno a heslo a využívať tak aj staršie produkty. Možná je aj opačná konverzia používateľského mena a hesla na licenčný kľúč, vďaka čomu môžete využívať najnovšiu generáciu produktov:
• Konverzia používateľského mena/ hesla na licenčný kľúč
• Konverzia licenčného kľúča na používateľské meno/ heslo

Bezpečnostný Administrátor
Spravuje licencie a môže ním byť aj niekto iný, ako majitel licencie. Ten môže licenciu delegovať bezpečnostnému administrátorovi a autorizovať ho. Bezpečnostný administrator tak môže následne používať licenciu na aktivovanie produktov ESET.

Produktový súbor *.lic
Toto je automaticky generovaný a digitálne podpísaný súbor používaný na aktiváciu produktu ESET a získanie nasledujúcich licenčných údajov:
• Licenčné súbory- Ak vám licencia umožňuje sťahovanie licenčného súboru (.lic) a používateľského mena a hesla, môžete s ich pomocou aktivovať starší produkt.
• Offline licenčné súbory- Ak vám licencia umožňuje sťahovanie licenčného súboru (.lf)- tento súbor môže byť použitý na offline aktiváciu. Číslo offline licencií bude odpočítané z celkového počtu licencií, ktoré sú k dispozícii.