Bezpečnostný audit

Zrkadlo informačnej bezpečnosti

Bezpečnostný audit

ESET Services predstavuje tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania služieb informačnej bezpečnosti. Zameriavame sa na zvýšenie bezpečnosti prevádzkovaných systémov, znižovanie nákladov a efektívne využívanie ľudských zdrojov.

Pravidelné vykonávanie bezpečnostného auditu vám pomôže získať cenné informácie o stave a kvalite  informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii.
Viac informácií


Norma ISO 27002 vám poskytne referenčný rámec pri posudzovaní stavu a kvality opatrení zavedených v oblasti informačnej bezpečnosti.
Viac informácií


Plnenie legislatívnych požiadaviek je nevyhnutným predpokladom dlhodobého úspešného pôsobenia každej organizácie.
Viac informácií


Rámcové zhodnotenie stavu informačnej bezpečnosti vám poskytne prehľad o aktuálnom stave a pomôže vám stanoviť si priority v oblasti informačnej bezpečnosti.
Viac informácií


Otestujte odolnosť svojich zamestnancov voči praktikám a technikám sociálneho inžinierstva a získané informácie využite pri vzdelávaní a zvyšovaní bezpečnostného povedomia vo vašej organizácii.
Viac informácií


Otestujte odolnosť svojich systémov voči interným aj externým hrozbám, ktoré môžu narušiť chod a kvalitu vašich produktov a služieb.
Viac informácií


Poskytneme vám efektívny nástroj a naše skúsenosti na monitorovanie zraniteľností vašich systémov a služieb dostupných z Internetu.
Viac informácií