Audit podľa platnej legislatívy

Súlad s legislatívnymi požiadavkami

Prečo vykonávať audit podľa platnej legislatívy?

Zistenie súladu s platnou legislatívou

Zistenie a odstránenie nedostatkov

Plnenie legislatívnych požiadaviek

 

 

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu
a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Prípadová štúdia
Audit informačnej bezpečnosti pre Daňové riaditeľstvo SR. Stiahnuť PDF

Audit podľa platnej legislatívy od ESET Services

Ponúkame vám služby nezávislého, skúseného a odborne spôsobilého audítora. Cieľom auditu je posúdenie stavu informačnej bezpečnosti, odhalenie nedostatkov, zhodnotenie účinnosti implementovaných opatrení a návrh zlepšení na zvýšenie úrovne zabezpečenia auditovaných systémov.

Legislatívny audit je zameraný na posúdenie miery súladu implementovaných opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti voči vybraným legislatívnym požiadavkám. Výstupom auditu je správa, ktorá obsahuje opis aktuálneho stavu informačnej bezpečnosti v predmetnej oblasti a návrh nápravných opatrení smerujúcim k plneniu legislatívnych požiadaviek.

Ponúkané služby

  • Bezpečnostný audit informačného systému verejnej správy podľa Zákona č. 276/2006 Z.z v zmysle Výnosu MF SR č. 312/2010 Z.z.
  • Overenie bezpečnosti informačného systému banky podľa Zákona č. 483/2001 Z.z. v zmysle Metodického usmernenia NBS č. 7/2004
  • Bezpečnostný audit podniku poskytujúceho verejné elektronické komunikačné siete a služby podľa Zákona č. 351/2011 Z.z. v zmysle  Opatrenia TÚ SR č. O-30/2012
  • Posúdenie súladu so Zákonom č. 428/2001 Z.z o ochrane osobných údajov

Späť na Bezpečnostný audit


Na stiahnutie:

Bezpečnostný audit
(PDF Datasheet, 62 kB)
Audit informačnej bezpečnosti – DRSR
(PDF Prípadová štúdia, 177 kB)

Súvisiace články: