Interný bezpečnostný audit

Zhodnotenie stavu
informačnej bezpečnosti

Prečo vykonávať interný bezpečnostný audit?

Zistenie aktuálneho stavu bezpečnosti

Kontrola kvality a efektivity zavedených opatrení

Získanie vstupov pre efektívne rozhodovanie

Plnenie legislatívnych a normatívnych požiadaviek

 

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu
a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Prípadová štúdia
Audit informačnej bezpečnosti pre Daňové riaditeľstvo SR. Stiahnuť PDF

Interný bezpečnostný audit od ESET Services

Ponúkame vám služby nezávislého, skúseného a odborne spôsobilého audítora. Cieľom auditu je posúdenie stavu informačnej bezpečnosti, odhalenie nedostatkov, zhodnotenie účinnosti implementovaných opatrení a návrh zlepšení na zvýšenie úrovne zabezpečenia auditovaných systémov.

Typickým interným auditom je audit vykonávaný v rámci kontrolnej fázy zavedeného systému riadenia informačnej bezpečnosti a je určený pre vrcholové vedenie organizácie a zamestnancov zodpovedných za riadenie informačnej bezpečnosti.

Bezpečnostný audit je systematický a podrobne zdokumentovaný proces získavania auditných informácií, ktorého výstupom je správa o stave informačnej bezpečnosti. Rozsah, hĺbka, auditné techniky a postupnosť krokov závisia od charakteru a štruktúry auditovanej organizácie, cieľov v oblasti informačnej bezpečnosti, zmluvných záväzkov a legislatívnych a iných požiadaviek na informačnú bezpečnosť.

Ponúkané služby

  • Vykonanie interného auditu

Späť na Bezpečnostný audit


Na stiahnutie:

Bezpečnostný audit
(PDF Datasheet, 62 kB)
Audit informačnej bezpečnosti – DRSR
(PDF Prípadová štúdia, 177 kB)

Súvisiace články: