Sociálne inžinierstvo

Najúčinnejší spôsob získavania
citlivých informácií

Prečo vykonávať testy praktikami sociálneho inžinierstva?

Zistiť úroveň bezpečnostného povedomia

Identifikovať hrozby a zraniteľnosti

Poskytnúť zamestnancom priamu skúsenosť
      s praktikami sociálneho inžinierstva 

Preveriť efektivitu vzdelávacieho procesu

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu
a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Prípadová štúdia
Bezpečnostný audit technikami sociálneho inžinierstva v spoločnosti Poštová banka, a.s. Stiahnuť PDF

Sociálne inžinierstvo od ESET Services

Vykonávanie penetračných testov praktikami sociálneho inžinierstva je najúčinnejší spôsob preverenia bezpečnostného povedomia zamestnancov, znalosti interných predpisov a ich dodržiavania v každodennej práci.

Penetračné testovanie praktikami sociálneho inžinierstva je pokusom o riadenú kompromitáciu informačných aktív testovanej organizácie pomocou komunikačných zručností, technických prostriedkov a dostupných komunikačných kanálov.

Správanie zamestnancov a ich narábanie s informáciami môže byť testované v rôznych oblastiach, napríklad:

  • e-mailová komunikácia
  • telefonická komunikácia
  • faxová komunikácia
  • narábanie s prenosnými médiami
  • fyzický vstup do priestorov
  • dodržiavanie pravidiel skartácie a likvidácie informácií


Výstupom testu je správa o výsledkoch a priebehu testovania. Súčasťou správy je aj návrh nápravných opatrení, vo forme odporúčaní, zameraných na odstránenie zistených nedostatkov.


Ponúkané služby

  • Realizácia testov praktikami sociálneho inžinierstva