Referencie

Skúsenosti, odbornosť, profesionalita

Referencie a prípadové štúdie

Sekcia Referencie obsahuje praktické príklady riešení a projektov z oblasti informačnej bezpečnosti u vybraných zákazníkov, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre Váš biznis.

Prípadové štúdie si môžete stiahnuť a prečítať vo formáte PDF.

 

 

 

Poisťovňa Poštovej banky

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov, konzultácie k identifikácii informačných systémov.


SAG Elektrovod

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov, identifikácia informačných systémov v súlade so zákonom.


Slovenská sporiteľňa

Budovanie bezpečnostného povedomia

Vzdelávanie zamestnancov Slovenskej sporiteľne pre zvýšenie bezpečnostného povedomia.

Prípadová štúdia Slovenská sporiteľňa (PDF, 122 kB)


Poštová banka

Bezpečnostný audit technikami sociálneho inžinierstva

Testovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov Poštovej banky technikami sociálneho inžinierstva.

Prípadová štúdia Poštová banka (PDF, 116 kB)


UNIQA poisťovňa

Outsourcing manažéra informačnej bezpečnosti

Spoločnosť UNIQA poisťovňa a.s. sa rozhodla zveriť riadenie informačnej bezpečnosti do rúk nezávislého konzultanta. Vďaka dlhoročným skúsenostiam z oblasti informačnej bezpečnosti si UNIQA vybrala ESET Services.

Prípadová štúdia Uniqua (PDF, 153 kB)


Daňové riaditeľstvo SR

Audit informačnej bezpečnosti

Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti s legislatívnymi požiadavkami, normatívnymi požiadavkami a dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti.

Prípadová štúdia Daňové riaditeľstvo SR (PDF, 177 kB)


Všeobecná úverová banka

Audit informačnej bezpečnosti

Overenie bezpečnosti informačného systému v zmysle Zákona č. 483/2001 o bankách. 

Penetračné testovanie

Systematické vyhľadanie a preverenie zneužitia zraniteľností metodikou OWASP Testing Guide v riešení pre internet banking pred jeho uvedením do prevádzky.

 


UNIQA pojišťovna (CZ)

Audit informačnej bezpečnosti

Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti voči odporúčaniam normy ISO 27002.

Riadenie informačnej bezpečnosti

Konzultačné služby spojené so zavádzaním a prevádzkou opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti.

 


Nafta

Audit informačnej bezpečnosti
Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti s legislatívnymi požiadavkami, normatívnymi požiadavkami a dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti.

 


Plaut

Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti

Zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 a príprava na certifikáciu voči tejto norme.


InsData

Audit Informačnej bezpečnosti

Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti voči odporúčaniam normy ISO 27002.

Analýza rizík

Identifikácia hrozieb a zraniteľností a posúdenie miery rizika spojeného s prevádzkou informačných systémov a poskytovaním služieb zákazníkom.

Bezpečnosté školenie pre zamestnancov

Školenie pre zamestnancov zamerané na bezpečné používanie informačných a komunikačných systémov a dodržiavanie interných bezpečnostných predpisov.

Penetračný test

Pokus o riadený prienik do informačných a komunikačných systémov zameraný na odhaľovanie potenciálnych zraniteľností prevádzkovaných systémov a služieb.

 


ESET

Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti

Zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 a príprava na certifikáciu voči tejto norme.