Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Súlad s legislatívnymi požiadavkami

Prečo vypracovať bezpečnostný projekt
na ochranu osobných údajov?

Ochrana osobných údajov pred zneužitím

Plnenie legislatívnych požiadaviek

 

 

 

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu
a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Referencie a prípadové štúdie
Prečítajte si referencie a prípadové štúdie o implementácii služieb ESET Services.
Viac informácií

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov od ESET Services

V rámci tejto služby sa sústreďujeme na elimináciu rizík spojených so spracovaním osobných údajov a plnenie legislatívnych požiadaviek definovaných v Zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na minimalizovanie rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. Spracúva sa v súlade so základnými pravidlami bezpečnosti informačného systému, vydanými bezpečnostnými štandardmi, právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Obsahom bezpečnostného projektu je bezpečnostný zámer, analýza bezpečnosti informačného systému, bezpečnostná smernica a príslušná dokumentácia.


Ponúkané služby

  • Vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
  • Revízia existujúceho projektu na ochranu osobných údajov
  • Outsourcing zodpovednej osoby
  • Konzultačná podpora