Outsourcing role bezpečnostného manažéra

Efektívne využívanie zdrojov a kapacít

Prečo outsoursovať rolu bezpečnostného manažéra?

Efektívne pokrytie chýbajúcej odbornosti

Oddelenie rolí a zodpovedností

Eliminácia rizík spojených s fluktuáciou zamestnancov na kľúčových pozíciách

Flexibilné čerpanie služieb

 

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu
a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Prípadová štúdia
Outsourcing manažéra informačnej bezpečnosti v spoločnosti UNIQA poisťovňa a.s. Stiahnuť PDF

Outsourcing bezpečnostného manažéra

Vďaka silnému zázemiu renomovanej bezpečnostnej firmy vám môžeme poskytnúť službu outsourcingu bezpečnostného manažéra, pomocou ktorej ušetríte cenné prostriedky a pokryjete vaše špecifické bezpečnostné požiadavky.

Manažér informačnej bezpečnosti z ESET Services bude s vami spolupracovať v rozsahu vašich požiadaviek na troch úrovniach:

Riadenie

Vytváranie bezpečnostnej stratégie
Navrhovanie opatrení na základe vyhodnotených rizík
Príprava a organizácia projektov

Zavádzanie informačnej bezpečnosti

Implementácia procesov
Tvorba vnútorných predpisov

Prevádzka

Vzdelávanie a budovanie bezpečnostného povedomia
Vyhodnocovanie stavu bezpečnosti
Konzultácie pre manažment a prezentácia výsledkov

Ponúkané služby

  • Výkon riadiacich a kontrolných činností manažéra pre informačnú bezpečnosť
  • Konzultačná podpora pre manažéra informačnej bezpečnosti


„Rozhodnutie outsourcovať rolu manažéra informačnej bezpečnosti konzultantom spoločnosti ESET malo pre našu spoločnosť klúčový význam, pretože povýšilo oblasť bezpečnosti na požadovanú úroveň, ktorá sa stala prirodzenou súčasťou interných firemných procesov“ Róbert Morgoš, IT Director, UNIQA poisťovňa a.s.