Školenia

Vzdelávanie a šírenie povedomia
o informačnej bezpečnosti

Prečo vykonávať bezpečnostné školenia?

Ochrana informačných aktív

Zníženie počtu incidentov

Minimalizácia strát

Budovanie bezpečnostného povedomia

Zvyšovanie efektivity opatrení

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu
a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Referencie
Vzdelávanie zamestnancov Slovenskej sporiteľne pre zvýšenie bezpečnostného povedomia. Viac referencií

Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti od ESET Services

Odovzdáme vám naše skúsenosti a pripravíme pre vás na mieru šité školenia v oblasti informačnej bezpečnosti. Cieľom školení je vzdelávať a oboznamovať vašich zamestnancov s bezpečnostnými rizikami, vnútornými predpismi a dobrou praxou pri používaní IT prostriedkov a narábaní s informáciami.

Náplň a rozsah školení stanovujeme na základe konkrétnych potrieb a požiadaviek zákazníka. Predmetom školení môžu byť nasledujúce oblasti:

 • Vnútorné predpisy
 • Fyzická bezpečnosť
 • Ochrana IT prostriedkov (počítače, telefóny, ...)
 • Používanie hesiel
 • Bezdrôtové siete
 • Prenosné médiá
 • Internetové služby (e-mail, web, sociálne siete, ...)
 • Škodlivý kód a jeho šírenie
 • Zvládanie bezpečnostných incidentov
 • Narábanie s citlivými informáciami
 • Autorské práva a IT
 • Ochrana osobných údajov
 • Legislatívne požiadavky
 • ...

Formy vzdelávania

 • Prednášky
 • e-Learning


Ponúkané služby

 • Návrh a príprava vzdelávacieho programu
 • Príprava a realizácia školení