Zavádzanie systému riadenia IB podľa normy ISO 27001

Systematický prístup k riadeniu
informačnej bezpečnosti

Prečo riadiť informačnú bezpečnosť?

Vytváranie bezpečného prostredia

Efektívna kontrola

Optimalizácia nákladov

Budovanie bezpečnostného povedomia

Súlad s legislatívnymi a normatívnymi požiadavkami

 

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu
a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Prípadová štúdia
Outsourcing manažéra informačnej bezpečnosti v spoločnosti UNIQA poisťovňa a.s. Stiahnuť PDF

Riadenie informačnej bezpečnosti od ESET Services

Riadenie informačnej bezpečnosti považujeme za dôležitú súčasť strategického plánu každej spoločnosti. Táto služba zosúladí úroveň informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii s vašimi aktivitami, s legislatívnymi  požiadavkami a očakávaniami trhu.

Zavádzaniu informačnej bezpečnosti predchádza komplexná príprava a oboznámenie sa so situáciou u klienta. Našim cieľom je navrhnúť vnútorné predpisy a procesy riadenia, ktoré čo najviac podporujú podnikateľské ciele organizácie a pomáhajú minimalizovať bezpečnostné riziká.

Prečo je ISO/IEC 27001 dôležitý?

ISO/IEC 27001 je medzinárodne uznávaný štandard, ktorý definuje informačnú bezpečnosť pre každý typ organizácie. Je založený na riadení rizík a cieľom je zlepšovanie stavu informačnej bezpečnosti.

Ponúkané služby

  • Analýza požiadaviek
  • Návrh procesov
  • Analýza rizík
  • Vypracovanie vnútorných predpisov
  • Príprava na certifikáciu podľa normy ISO/IEC 27001
  • Konzultačná podpora pri návrhu a implementácií opatrení
  • Školenia pre zamestnancov


„Pri budovaní systému riadenia informačnej bezpečnosti sme využili odbornosť a skúsenosti spoločnosti ESET, ktoré výraznou mierou prispeli k tomu, že naša spoločnosť získala medzinárodne uznávaný bezpečnostný certifikát ISO 27001.“ Ladislav Venczel, CEO, Plaut