Vývoj jedinečných technológií poháňajú naše globálne výskumné laboratóriá

Súčasný malvér, ktorý je dynamický a často presne zacielený, vyžaduje viacúrovňový prístup využívajúci proaktívne a inteligentné technológie. Spoločnosť ESET začala už pred 20 rokmi integrovať do svojho kontrolného mechanizmu proaktívne technológie a postupne implementovala rôzne vrstvy ochrany, ktoré používateľov chránia v rôznych fázach kybernetických útokov.

V súčasnosti spoločnosť ESET využíva viacvrstvové technológie, ktoré prekračujú schopnosti základného antivírusového softvéru. Nasledujúci obrázok znázorňuje rôzne základné technológie ESET a odhad, kedy a ako dokážu zistiť a zablokovať hrozbu počas jej životného cyklu v systéme.

Najmodernejšie technológie ESET - infografika
Network protection icon

Ochrana pred sieťovými útokmi

Ochrana pred útokmi na sieť rozširuje technológiu firewallu a zlepšuje detekciu známych zraniteľností na úrovni siete. Predstavuje ďalšiu dôležitú vrstvu ochrany pred šírením malvéru, útokmi vedenými cez sieť a pokusmi o využitie zraniteľných miest, na ktoré ešte nebola vydaná alebo nasadená záplata.

Zobraziť viac

Súvisiace produkty – ochrana pred sieťovými útokmi sa používa v nasledujúcom softvéri:

Reputácia a vyrovnávacia pamäť

Pred skontrolovaním súboru alebo adresy URL naše produkty najskôr preveria lokálnu vyrovnávaciu pamäť, v ktorej sa nachádza zoznam škodlivých a neškodných objektov. Zlepšuje sa tým výkon kontroly.
Následne sa pomocou nášho reputačného systému ESET LiveGrid® zistí reputácia objektu, teda či už bol objekt skontrolovaný na inom mieste a označený ako škodlivý. Zlepšuje sa tým efektivita kontroly a umožňuje to rýchlejšie zdieľanie informácií o hrozbách s našimi zákazníkmi.

Zobraziť viac

Používanie zoznamov zakázaných adries URL a kontrola reputácie zabraňujú používateľom v prístupe na stránky so škodlivým obsahom a na podvodné stránky.

Súvisiace produkty:

Reputation cache icon
DNA Detections icon

DNA detekcie

Typov detekcie je mnoho – od veľmi špecifických hašovacích hodnôt až po DNA detekcie, čo sú komplexné definície škodlivého správania a vlastností malvéru.

Útočníci môžu škodlivý kód zmeniť alebo zamaskovať, no zmeniť správanie objektov v systéme je veľmi náročné, a práve na tomto princípe pracujú DNA detekcie ESET.

Zobraziť viac

Vykonávame hĺbkové analýzy kódu a extrahujeme „gény“, ktoré sú zodpovedné za jeho správanie. Vytvárame tak DNA detekcie ESET, ktoré sa používajú na vyhodnotenie potenciálne podozrivého kódu nachádzajúceho sa na disku alebo v pamäti spustených procesov.

DNA detekcie dokážu identifikovať špecifické vzorky známeho malvéru, nové varianty známej skupiny malvéru či dokonca ešte neobjavený alebo neznámy malvér obsahujúci gény, ktorý indikuje škodlivé správanie.

Súvisiace produkty:

Blokovanie zneužití

Zatiaľ čo skenovacie jadro ESET pokrýva možnosti zneužitia objavujúce sa vo vhodne formátovaných súboroch a ochrana pred útokmi na sieť je zacielená na komunikačnú úroveň, technológia blokovania zneužití zabraňuje samotnému procesu zneužitia systému.

Zobraziť viac

Exploit Blocker monitoruje často zneužívané aplikácie (prehliadače, čítačky dokumentov, e-mailové klienty, Flash, Java a ďalšie) a namiesto zameriavania sa na konkrétne identifikátory CVE sleduje techniky útokov. Po aktivovaní analyzuje správanie procesu a v prípade, že ho vyhodnotí ako podozrivé, okamžite zablokuje hrozbu v počítači.

Táto technológia sa neustále vyvíja a pridávajú sa do nej nové spôsoby detekcie, ktoré pokrývajú nové techniky zneužitia systémov.

Súvisiace produkty – technológia Exploit Blocker sa používa v nasledujúcom softvéri:

Exploit blocker icon
Advanced memory scanner icon

Pokročilá kontrola pamäte

Pokročilá kontrola pamäte je jedinečná technológia ESET, ktorá účinne rieši dôležitý problém súvisiaci s moderným malvérom – časté používanie maskovania alebo šifrovania. Táto technológia preto monitoruje správanie škodlivého procesu a kontroluje ho po jeho odkrytí v pamäti.

Zobraziť viac

Vždy, keď proces vytvorí systémové požiadavku z novej stránky, pokročilá kontrola pamäte vykoná analýzu správania kódu pomocou DNA detekcií ESET. Vďaka implementácii inteligentnej vyrovnávacej pamäte nespôsobuje pokročilá kontrola pamäte žiadne pozorovateľné spomalenie procesov.

Pri pokročilom malvéri navyše zaznamenávame nový trend: niektoré moderné kódy pracujú len v pamäti a nepotrebujú trvalé komponenty v súborovom systéme, ktoré by bolo možné zachytiť konvenčnými spôsobmi. Takéto škodlivé útoky dokáže úspešne odhaliť len kontrola pamäte a spoločnosť ESET je so svojou technológiou pokročilej kontroly pamäte na tento nový trend pripravená.

Súvisiace produkty – technológia pokročilej kontroly pamäte sa používa v nasledujúcom softvéri:

Cloudový systém ochrany pred malvérom

Cloudový systém ochrany pred malvérom ESET je jednou z viacerých technológií založených na cloudovom systéme ESET LiveGrid®. Neznáme a potenciálne škodlivé aplikácie a ďalšie možné hrozby sa monitorujú a odosielajú do cloudu spoločnosti ESET prostredníctvom systému odozvy ESET LiveGrid®.

Zobraziť viac

Zhromaždené vzorky sa automaticky umiestňujú do izolovaného prostredia a podrobujú sa analýze správania, výsledkom čoho sú automatizované detekcie v prípade potvrdenia škodlivých vlastností. Klientske programy ESET získavajú informácie o týchto automatizovaných detekciách prostredníctvom reputačného systému ESET LiveGrid® bez toho, aby museli čakať na ďalšiu aktualizáciu detekčného jadra.

Súvisiace produkty – cloudový systém ochrany pred malvérom sa používa v softvéri:

Cloud protection icon
Protection Botnet icon

Ochrana pred botnetmi

Ochrana pred botnetmi od spoločnosti ESET zisťuje škodlivú komunikáciu používanú botnetmi a zároveň identifikuje príslušné škodlivé procesy. Akákoľvek zistená škodlivá komunikácia sa blokuje a nahlasuje používateľovi.

Zobraziť viac

Súvisiace produkty – ochrana pred botnetmi sa používa v nasledujúcom softvéri:

We Live Security

Získajte informácie o novinkách v oblasti zabezpečenia IT so správami, analýzami a tipmi od našich odborníkov.

Prejdite na stránku welivesecurity.com

Bezpečnostné fórum ESET

Zapojte sa do diskusie s odborníkmi z komunity ESET na rôzne témy.

Navštívte bezpečnostné fórum ESET

Komunita ESET

Pridajte sa k nám na Facebooku a získajte prístup ku všetkému, čo sa týka spoločnosti ESET – vrátane jedinečného obsahu pre fanúšikov.

Navštívte nás na Facebooku