Výskum a uznanie analytikmi v odvetví

Porovnajte výkonnosť spoločnosti ESET na základe výskumu analytikov

Canalys Cybersecurity Champion 2019 award

Svetová analytická spoločnosť CANALYS: ESET získal medzi lídrami v oblasti kybernetickej bezpečnosti status šampióna za rok 2019

ESET získal status šampióna v globálnom hodnotení Canalys Cybersecurity Leadership Matrix 2019. Canalys hodnotil resellerský výkon 15 výrobcov v oblasti IT bezpečnosti za posledných 12 mesiacov. Matica kombinuje spätnú väzbu obchodných partnerov z Vendor Benchmark nástroja spoločnosti Canalys s nezávislou analýzou resellerského výkonu každého výrobcu na základe jeho investícií, stratégie, prevedenia stratégie a trhového výkonu. ESET bol len jedným z piatich výrobcov, ktorí získali globálny status šampióna.


Gartner logo

Spoločnosť Gartner v správe Magic Quadrant 2018 označila ESET ako jediného vyzývateľa v oblasti ochrany firemných koncových zariadení

ESET, globálny hráč v oblasti informačnej bezpečnosti, bol ako jediný zaradený do kvadrantu vyzývateľov (Challengers) v správe „Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms“* pre rok 2018, ktorú pravidelne vypracúva analytická spoločnosť Gartner. Hodnotená bola predovšetkým prepracovanosť vízie (Completeness of vision) a schopnosť túto víziu realizovať a dodávať riešenia (Ability to execute). Veríme, že toto umiestnenie odzrkadľuje našu neustále sa zlepšujúcu schopnosť poskytovať firmám a podnikom bezpečnostné riešenia pre ich maximálnu ochranu.


*Zdroj: Gartner, „Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms“, Ian McShane, Avivah Litan, Eric Ouellet, Prateek Bhajanka, 24. január 2018.

Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho výrobcu, produkt alebo službu, ktorú uvádza vo svojich výskumných publikáciách. Tieto výskumné publikácie pozostávajú z názorov výskumnej organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako tvrdenia faktu. Spoločnosť Gartner neposkytuje nijaké záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, v súvislosti s týmto výskumom, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.


IDC logo

5. najväčší celosvetový dodávateľ riešení zabezpečenia koncových zariadení IDC Worldwide Endpoint Security Market Shares, 2014*

*Zdroj: IDC, Worldwide Endpoint Security Market Shares, 2014, č. dokumentu US40546915, december 2015


Najnovšia správa KuppingerCole Leadership Compass menovala ESET ako lídra

ESET bol zaradený k celkovým lídrom v správe KuppingerCole Leadership Compass Enterprise Endpoint Security: Anti-Malware Solutions Report 2018.

ESET hodnotili na základe kompletnosti a kvality produktu (Product Leadership), schopnosti inovovať svoju roadmapu v reakcii na vyvíjajúce sa hrozby a požiadavky enterprise zákazníkov (Innovation Leadership), rozhodoval taktiež ESET ekosystém a geografická distribúcia zákazníkov (Market Leadership). Zaradenie ESETu do horného spektra v každej z týchto troch kategórií uznáva skúsenosti ESETu v dodávaní inovatívnych antimalvér riešení pre zákazníkov a získavaní značnej časti klientely.

Správa KuppingerCole Leadership Compass Enterprise Endpoint Security: Anti-Malware Solutions pre rok 2018 hovorí - Vzhľadom na dobré vlastnosti antimalvéru a jeho správy, globálnemu rozšíreniu zákazníkov i technickej podpory, by mali mať veľké firmy a organizácie ESET na shortliste pre antimalvér riešenie.

Prečítajte si celé ohodnotenie spoločnosti ESET.


Deloitte logo

ESET je jednou z piatich najrýchlejšie rastúcich firiem v rebríčku Technology Fast 50 CE 2015 spoločnosti Deloitte (celkovo 13-krát)

Spoločnosť Deloitte zaradila ESET medzi najrýchlejšie rastúce veľké technologické firmy v regióne strednej Európy. Toto ocenenie získala za 12. umiestnenie v roku 2014 v každoročnej správe Technology Fast 50 CE spoločnosti Deloitte. Po raste na úrovni 274 % za päť predchádzajúcich rokov bola spoločnosť ESET opäť zaradená do elitnej skupiny Big 5. Táto skupina uznáva spoločnosti, ktoré konzistentne dosahujú rýchly rast, ale sú príliš veľké na to, aby súťažili o najvyššie priečky v hlavnom rebríčku. Zdroj: Deloitte 2014 Technology Fast 50 Central Europe


Spoločnosť Forrester označila ESET ako silného hráča na trhu bezpečnostných riešení pre firemné koncové zariadenia

ESET sa objavil medzi vybranými poskytovateľmi bezpečnostných riešení pre firemné koncové zariadenia, ktorých analytická spoločnosť Forrester hodnotila v rámci svojej správy „Forrester Wave™“ v štvrtom kvartáli roku 2016.

V tomto hodnotení bol ESET označený ako silný hráč (Strong Performer) na trhu bezpečnostných riešení pre firemné koncové zariadenia. ESET poskytuje silnú ochranu pred malvérom pri minimálnom zaťažení systému.
Spoločnosť ESET sa v minulosti zameriavala predovšetkým na trh s bezpečnostnými riešeniami pre domácnosti a pre malé a stredné podniky. V priebehu posledných rokov však predstavila viacero funkcií, ktoré do jej bezpečnostného riešenia pre ochranu firemných zariadení priniesli väčšiu flexibilitu a rozsah, pričom práve tieto vlastnosti podnikoví zákazníci najviac vyhľadávajú. ESET v rámci ochrany firemných zariadení ponúka dobrú rovnováhu prevencie a automatických funkcií riešenia zistených hrozieb, podporenú viacerými doplnkovými technológiami, akými sú šifrovanie dát, kontrola médií a ochrana mobilných zariadení.
Produkt ESET získava od používateľov veľmi vysoké známky z hľadiska účinnosti prevencie, spolu s veľmi nízkou mierou negatívneho vplyvu na používateľskú skúsenosť pri práci na zariadení. Nedostatočné možnosti flexibilnej kontroly aplikácií a schopnosti riešenia zraniteľností však môžu niektorých podnikových zákazníkov viesť k tomu, že zakúpenie produktu prehodnotia. Ak má produkt zostať konkurencieschopný, bude potrebné tieto vlastnosti v budúcich vydaniach doladiť.

The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q4 2016


The Radicati Group logo

 

Spoločnosť ESET je podľa správy „Zabezpečenie koncových zariadení – trhový kvadrant 2015“ Radicati Group top hráčom

Toto pozitívne umiestnenie potvrdzuje schopnosť spoločnosti ESET poskytovať vysokovýkonné a jednoducho použiteľné bezpečnostné riešenia s nízkymi nárokmi na systém. Trhový kvadrant analytickej firmy Radicati Group poskytuje konkurenčný prehľad kľúčových hráčov na trhu firemných riešení zabezpečenia koncových zariadení. Top hráči, ako je napríklad ESET, sú uznávaní za svoju pozíciu lídrov na súčasnom trhu, ktorí vytvárajú produkty so širokou základňou zákazníkov. Aby boli firmy označené za top hráčov, musia ponúkať rozšírené funkcie.  

Celá správa je dostupná tu (PDF, angl.).

Radicati Market Quadrant image