ESET Indrustry analyst banner

Výskum a uznanie analytikmi v odvetví

Porovnajte výkonnosť spoločnosti ESET na základe výskumu analytikov

Gartner uznáva ESET ako „vizionára“

Spoločnosť Gartner uznala ESET ako vizionára vo svojej najnovšej správe Magický kvadrant na trhu platforiem ochrany koncových zariadení. Spoločnosť ESET sa v kvadrante Vizionári umiestnila najvyššie za svoju schopnosť realizácie.

Celá správa je dostupná tu.

*Zdroj: Správa „Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms“ spoločnosti Gartner (autori: Peter Firstbrook a Erica Ouellet) z 1. februára 2016. GARTNER je registrovaná ochranná známka a označenie služieb spoločnosti Gartner, Inc. a jej dcérskych spoločností v USA alebo na medzinárodnej úrovni a v tomto dokumente sa používa s jej súhlasom. Všetky pravá vyhradené. Spoločnosť Gartner nepodporuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktoré uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a neodporúča používateľom technológií vybrať si len dodávateľa s najlepším hodnotením alebo iným označením. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumných organizácií Gartner a nemali by sa považovať za tvrdenia faktov. S ohľadom na tento výskum spoločnosť Gartner odmieta všetky záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, vrátane záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

Gartner logo

Spoločnosť ESET sa umiestnila medzi štyrmi najlepšími dodávateľmi bezpečnostných riešení IT na celosvetovom trhu platforiem ochrany koncových zariadení (na základe podielu na trhu v roku 2015). 

Gartner, Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2015, 31. marca 2016

IDC logo

5. najväčší celosvetový dodávateľ riešení zabezpečenia koncových zariadení IDC Worldwide Endpoint Security Market Shares, 2014*

*Zdroj: IDC, Worldwide Endpoint Security Market Shares, 2014, č. dokumentu US40546915, december 2015


Deloitte logo

ESET je jednou z piatich najrýchlejšie rastúcich firiem v rebríčku Technology Fast 50 CE 2015 spoločnosti Deloitte (celkovo 13-krát)

Spoločnosť Deloitte zaradila ESET medzi najrýchlejšie rastúce veľké technologické firmy v regióne strednej Európy. Toto ocenenie získala za 12. umiestnenie v roku 2014 v každoročnej správe Technology Fast 50 CE spoločnosti Deloitte. Po raste na úrovni 274 % za päť predchádzajúcich rokov bola spoločnosť ESET opäť zaradená do elitnej skupiny Big 5. Táto skupina uznáva spoločnosti, ktoré konzistentne dosahujú rýchly rast, ale sú príliš veľké na to, aby súťažili o najvyššie priečky v hlavnom rebríčku. Zdroj: Deloitte 2014 Technology Fast 50 Central Europe


The Radicati Group logo

 

Spoločnosť ESET je podľa správy „Zabezpečenie koncových zariadení – trhový kvadrant 2015“ Radicati Group top hráčom

Toto pozitívne umiestnenie potvrdzuje schopnosť spoločnosti ESET poskytovať vysokovýkonné a jednoducho použiteľné bezpečnostné riešenia s nízkymi nárokmi na systém. Trhový kvadrant analytickej firmy Radicati Group poskytuje konkurenčný prehľad kľúčových hráčov na trhu firemných riešení zabezpečenia koncových zariadení. Top hráči, ako je napríklad ESET, sú uznávaní za svoju pozíciu lídrov na súčasnom trhu, ktorí vytvárajú produkty so širokou základňou zákazníkov. Aby boli firmy označené za top hráčov, musia ponúkať rozšírené funkcie.  

Celá správa je dostupná tu (PDF, angl.).