Sila viacvrstvovej ochrany

Koncept našej viacvrstvovej ochrany je založený na proaktívnych a inteligentných technológiách, vďaka čomu dokážeme hrozby odhaľovať rýchlejšie a v rôznych fázach kybernetických útokov. Naši zákazníci si tak môžu užívať výhody silnejšej a účinnejšej ochrany, ktorá spája technológie viazané na pracovné stanice a technológie s podporou cloudu.

Celková presnosť

"Produkt spoločnosti ESET dosiahol najlepšie výsledky vďaka svojej schopnosti blokovať nebezpečné URL adresy, brániť zneužitiu bezpečnostných chýb a správne klasifikovať legitímne aplikácie a webové stránky."

Simon Edwards, SE Labs, Test antimalvérovej ochrany pre domácnosti, júl – september 2017

SE Labs, Test antimalvérovej ochrany pre domácnosti, júl – september 2017, Celková presnosť (%)

Testovacia organizácia SE Labs porovnávala efektívnosť antimalvérových produktov z hľadiska ochrany pred cielenými útokmi, pričom využila overené testovacie techniky a internetové hrozby, ktoré boli v čase testovania rozšírené na webe. Výsledky vyjadrujú, aké efektívne boli testované produkty z pohľadu detekcie a ochrany pred hrozbami v reálnom čase.

Vplyv na výkon systému

"Bezpečnostné riešenie spoločnosti ESET určené pre firemných zákazníkov dosiahlo pozoruhodný výsledok v ďalšom z našich testov výkonu zameraných na firemné produkty, keďže spomedzi všetkých testovaných riešení malo najmenší vplyv na výkon systému."

Andreas Clementi, generálny riaditeľ AV-Comparatives, október 2017

AV-Comparatives, Test výkonu, október 2017, Vplyv na výkon systému

Tieto testy vyhodnocujú vplyv antimalvérového softvéru na výkon systému, keďže programy bežiace na pozadí, ako napríklad antivírusové riešenia na ochranu v reálnom čase, využívajú určité percento systémových prostriedkov. Na základe výsledkov týchto testov môžu používatelia zhodnotiť svoju antivírusovú ochranu z hľadiska vplyvu na rýchlosť a výkon systému.

Počet falošných poplachov

"Na použitej množine bezpečných súborov nezaznamenal produkt spoločnosti ESET žiadnu nesprávnu detekciu hrozby (tzv. falošný poplach)."

AV-Comparatives, Test falošných poplachov, október 2017

AV-Comparatives, Test falošných poplachov, október 2017, Počet falošných poplachov

Miera výskytu falošných poplachov (FP) je dôležitým meradlom kvality antivírusového riešenia. Správa o jednej nesprávnej detekcii (t. j. falošnom poplachu) od zákazníka si môže vyžiadať veľké množstvo práce zo strany inžinierskych tímov a technickej podpory, kým sa problém podarí vyriešiť.

Miera zachyteného spamu

"ESET zaznamenal medzi ostatnými produktmi vynikajúci výsledok, keďže z celkového množstva nevyžiadaných správ v spamovom korpuse nezachytil len menej ako desať e-mailov."

Martijn Grooten & Ionuţ Răileanu, Virus Bulletin, VBSpam test, jún 2017

Virus Bulletin, VBSpam test, jún 2017, Miera zachyteného spamu (%)

Popredná nezávislá testovacia organizácia Virus Bulletin podrobila antispamové produkty testu, v ktorom cez každý systém v reálnom čase zaslala tisíce e-mailových správ. Miera zachyteného spamu v rámci VBSpam testu vyjadruje úspešnosť antispamového produktu pri zachytávaní nevyžiadanej pošty.

Výkon

"Celkové hodnotenie je kombináciou výsledkov jednotlivých testovacích prípadov a výsledku testu PC Mark."

AV-Comparatives, Test výkonu, september 2017

AV-Comparatives, Test výkonu, september 2017, Percentá z maxima (%)

Antimalvérový softvér má vplyv na správu súborov a jej operácie, akými sú vytváranie, otváranie, kopírovanie a odstraňovanie súborov. Nahradenie robustného softvéru odľahčeným riešením prináša používateľovi rýchlejšiu prevádzku a menšiu záťaž na systém.

Test dlhodobého zaťaženia siete

"Výsledky tohto testu potvrdzujú, že produkty spoločnosti ESET určené pre firemných zákazníkov prinášajú to, čo sľubujú – ochranu bez zaťaženia sieťových systémov."

Andreas Clementi, generálny riaditeľ AV-Comparatives, november 2016

AV-Comparatives, Test výkonu siete, október 2016, Test dlhodobého zaťaženia siete (MB)

Komunikácia naprieč sieťou je v pracovnom prostredí čoraz dôležitejším aspektom. Podobne ako môže hardvér ovplyvňovať firemné systémy, má výkon siete vplyv na prevádzku firemných zariadení. Produkty spoločnosti ESET v tomto teste potvrdili nízku úroveň zaťaženia siete.