16. január, 2008 | Bratislava

SASIB a ESET vás pozývajú na konferenciu Informačná bezpečnosť ´08.

Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť (SASIB) a spoločnosť ESET vás pozývajú na konferenciu Informačná bezpečnosť ´08, ktorá sa uskutoční 13. februára 2008 o 9:00 v sále Kongresového centra Technopol na Kutlíkovej ulici 17 v Bratislave. Konferencia je určená všetkým záujemcom o informačnú bezpečnosť, najmä však pracovníkom poskytujúcich informatické služby, či prevádzkovateľom a správcom informačných systémov.

8.00 - 9.00 - Registrácia účastníkov

9.00 - 9.10 - OTVORENIE KONFERENCIE

 

Koncepcia štátnej informačnej bezpečnosti

Ing. Ján Hochmann, Ministerstvo financií SR, Bratislava

 

Úloha štátu pri ochrane digitálneho priestoru

mim. prof. RNDr. Daniel Olejár, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

 

Štandardy v informačnej bezpečnosti

Martin Kralovič, mim. prof. RNDr. Daniel Olejár, CSc.,Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

 

Informačná bezpečnosť v medzinárodnom kontexte

Ing. Peter Bíro, Ministerstvo financií SR, Bratislava

10.50 – 11.05 PRESTÁVKA

 

Perspektíva zaručeného elektronického podpisu v SR

Ing. Peter Oravec, Národný bezpečnostný úrad SR, Bratislava

 

Praktická aplikácia zaručeného elektronického podpisu

Ing. Pavol Frič, CSc., Ditec, a.s., Bratislava

 

Zaručený elektronický podpis v rozhodovacích a manažérskych procesoch

Ing. Michal Šefara, Disig a.s., Bratislava

 

Bezpečnostné aspekty projektu NETC @RDS – podpora mobility občanov EÚ zvýšením dostupnosti ich zdravotníckych informácií

Ing. Elena Světlovská, Všeobecná zdravotná poistovňa, a.s.,Bratislava, Ing. Ľuboš Batěk, Disig, a.s., Bratislava

12.45 - 13.45 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

 

 Bezpečnostná komunikácia medzi sieťami a rôznym stupňom klasifikácie

Mgr. Ján Cesnak, Scientia, s.r.o., Bratislava

 

Bezpečnostné slabiny webovských serverov a ich testovanie

Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., CISA, FIIT STU, Bratislava

 

Internet ako prostriedok na páchanie hospodárskej kriminality

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., ESET, spol. s.r.o., Bratislava

15.05 – 15.20 PRESTÁVKA

 

Poslední vývoj ve světe škodlivých programů

Ing. Pavel Baudiš, ALWIL Software, Praha, Česká republika

 

Techniky moderného malware

Ing. Juraj Malcho, ESET, spol. s r.o., Bratislava

 

Vytváření a údržba sbírky malwaru

Ing. Petr Odehnal, Grisoft s.r.o., Brno, Česká republika

 

Storm Worm – prečo sa mu stále darí?

Mgr. Peter Košinár, ESET, spol. s r.o., Bratislava

17.00 UKONČENIE KONFERENCIE

 

Po ukončení konferencie sa uskutoční Valné zhromaždenie

 

PRÍPRAVNÝ VÝBOR

Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., CISA

Mgr. Ivan Kopáčik

mim. prof. RNDr. Daniel Olejar, PhD.,

Ing. František Soviš, CSc.

Ing. Miroslav Trnka

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 1. Registrácia účastníkov konferencie bude dňa 13. februára 2008 v čase od 8.00 do 9.00 hod. pred sálou Kongresového centra Technopol na Kutlíkovej ulici 17 v Bratislave.

 2. SASIB Bratislava, IČO 35664959, nie je platiteľom DPH. Pozvánka s vyplnenou prihláškou slúži ako doklad k zúčtovaniu poplatku.

 3. Účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa vložné,občerstvenie, obed a zborník, je pre nečlena SASIB: 3.900,- Sk, člena SASIB: 2.900,- Sk. Účastnícky poplatok sa za neprítomného účastníka nevracia.

 4. Vyplnenú prihlášku (na ktorú je možné prihlásiť aj viacero účastníkov) zašlite na adresu: Jaroslava Nikodemová, SASIB-ESET s.r.o., Svoradova 1, 811 03 Bratislava

  alebo na:

  fax: (02) 5443 2022,

  e-mail: nikodemova@eset.sk

  Prípadné ďalšie informácie Vám môžeme poskytnúť na tel.č. (02) 5930 5348.

 5. Uzávierka prihlášok je 11. februára 2008. Prijatie prihlášky nepotvrdzujeme. Dáme vám správu iba v tom prípade, že nebudeme schopní vašej požiadavke vyhovieť.

 

Materiál na stiahnutie vo formate pdf:

 Mediálni parteri konferencie:

     PC SPACE

     PC REVUE