28. august, 2007 | Bratislava

Nekorektná aktualizácia vírusovej databázy.

Spoločnosť ESET informuje používateľov antivírusového systému ESET NOD32, že v súčasnosti môže dochádzať k nekorektnej aktualizácii vírusovej databázy.

Ide o krátkodobú záležitosť a intenzívne pracujeme na jej odstránení.

Zákazníci môžu kontaktovať oddelenie technickej podpory na čísle 02-59 30 53 53 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.eset.com/sk/podpora/formular.