Nekorektná aktualizácia vírusovej databázy.

Next story

Spoločnosť ESET informuje používateľov antivírusového systému ESET NOD32, že v súčasnosti môže dochádzať k nekorektnej aktualizácii vírusovej databázy.Ide o krátkodobú záležitosť a intenzívne pracujeme na jej odstránení.Zákazníci môžu kontaktovať oddelenie technickej podpory na čísle 02-59 30 53 53 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.eset.com/sk/podpora/formular.