Vyhľadávanie partnerov

Trenčiansky kraj

Platinoví partneri
AutoCont SK a.s. Rozmarínova 3
911 01 Trenčín
Telefón: +421 32 7442 040
Fax: +421 32 7442 042
E-mail: esettn@autocont.sk
Zlatí partneri
BSC Line s.r.o. Cintorínska 45
911 01 Trenčín
Telefón: +421 32 7444 770
E-mail: zsirotna@bscline.sk
COMTEC s.r.o. Hviezdoslavova 19
915 01 Nové Mesto n. V.
Telefón: +421 32 7710 020
Fax: +421 32 7710 030
E-mail: predaj@comtec.sk
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Jilemnického 3
911 01 Trenčín
Telefón: +421 32 6510 234
E-mail: tibor.badura@2c.sk
easyWEB s. r. o. Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín
Telefón: +421 907 707 888
E-mail: ivan.samel@easyweb.sk
ELKO Computers Prievidza, spol. s r.o. Bojnická cesta 5,7
971 01 Prievidza
Telefón: +421 46 5430 717
E-mail: tulik@elko.sk
Fonet spol. s r.o. Súvoz 802
911 01 Trenčín
Telefón: 032/7443930
E-mail: fonet@fonet.sk
GRANDCOM s.r.o. Odborárska 7
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: +421 32 7717 970
Fax: : +421 32 7715 998
E-mail: grandcom@grandcom.sk
ISSO s.r.o. A. Hlinku 40
971 01 Prievidza
Telefón: +421 46 5111 666
E-mail: isso@isso.sk
ITC SYSTEMS s.r.o. Partizánska 7
017 01 Považská Bystrica
Telefón: +421 42 4324 784
Fax: +421 42 4324 784
E-mail: chovanec@itc.sk
ŠTOR CAD Computers, s.r.o. Zlatovská 35
911 05 Trenčín
Telefón: +421 32 6529 130
+421 905 327 472
Fax: +421 32 6529 132
E-mail: tn@stor.sk
TOP SERVIS IT a. s. Ľudovíta Stárka 2202
911 01 Trenčín
Telefón: +421 32 6519 020
Fax: +421 32 6519 022
E-mail: obchod@top-servis.sk
VITA Slovakia spol. s r.o. Nová 6
97101 Prievidza
Telefón: +421 69 2002 375
+421 69 2062 773
E-mail: vitaslovakia@gmail.com
Strieborní partneri
AB-COM SHOP, s.r.o. Gogoľova 1
955 01 TOPOĽČANY
Telefón: 0905488566
E-mail: oravec@abcomshop.sk
ACOMPUTER, s.r.o. Športovcov 884/4
020 01 Púchov
Telefón: 0905-450664
E-mail: info@acomputer.sk
Altrak s.r.o. Radlinského 12
957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón: 0387607888
E-mail: hwsw@altrak.sk
COPOS s.r.o. Sládkovičova 1128
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
Telefón: +421 42 4260 444
E-mail: prasil@copos.sk
COSECO-EP s.r.o. Jesenského 233/1
958 01 Partizánske
Telefón: +421 38 7493 157
E-mail: coseco@coseco.sk
CUBO SHOP, Roman a Tomáš Kubo M.R. Štefánika 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: +421 903 222 664
E-mail: predajna@cubo.sk
ĎURAČKA Marek - MBT Computers kpt. Jaroša 992/14
957 01 Bánovce nad Bebravou

956 36 Rybany 117
Telefón: 0905 195 418
E-mail: mbt@centrum.sk
eRPe servis, s.r.o. Nábrežná 4
971 01 Prievidza
Telefón: +421 917 207 670
E-mail: solarik@erpe.sk
Ing. Branislav Zríny IT services Pribinova 1170/23
020 01 Púchov
Telefón: +421 907 722 876
E-mail: zriny@itspuchov.sk
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA Legionárska 29
911 01 Trenčín
Telefón: +421 32 6583 488
E-mail: tn@progma.sk
JKC, s.r.o. Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín
Tel/Fax: +421 32 7444 273
E-mail: obchod@jkc.sk
Marián Januška Nám. Ľudovíta Štúra - OD ROKOŠ
957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón: +421 907 210 179
/>E-mail: majo@majo.sk
Marián Sabo - M A S Kamenné 1057/14
907 01 MYJAVA
Telefón: 034/6215 046
E-mail: mail@masmyjava.sk
Martin Šimun K. Šmidkeho 3
911 08 Trenčín
Telefón: +421 907 752 349
E-mail: simart@simart.sk
M+K Červený, s.r.o. A. Kmeťa 247
020 01 Dolné Kočkovce
Telefón: +421 905 416 201
E-mail: mkcerveny@mkcerveny.sk
NETSOFT s.r.o. Februárová 3
958 01 PARTIZÁNSKE
Telefón: +421 38 7490 338
Fax: +421 38 7490 338
E-mail: netsoft@stonline.sk
SH systém spol. s r. o. Soblahovská 2050
911 01 Trenčín
Telefón: +421 69 2032 919
E-mail: shsystem@shsystem.sk
STITCH and COMP, s.r.o. č. 318
020 53 Lúky
Telefón: 042/4691 756
E-mail: servis@stitchandcomp.sk
Tibor Majcík - TMI Rozkvet 2018/40
017 01 Považská Bystrica
Telefón: 0948486848
E-mail: tmi@486.sk
tnTEL,s.r.o Zlatovská 31
911 75 Trenčín
Telefón: 0327444992
E-mail: tkutny@tntel.sk
TORBERG s.r.o. Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín
Telefón: +421 32 7778 899
Fax: +421 32 7778 899
E-mail: servis@torberg.sk