Portál technickej podpory

Portál technickej podpory umožňuje sledovať prípady riešené s oddelením technickej podpory.

V prípade, že chcete založiť nový prípad, môžete tak urobiť cez Online formulár