ESET® DYNAMIC MAIL PROTECTION

Chráňte svojich používateľov a
ich e-maily 

ESET Dynamic Mail Protection solution icon

Security Management Center

Zabezpečenie e-mailov

Cloudový sandbox

 • Security Management Center

 • Zabezpečenie e-mailov

 • Cloudový sandbox

ESET Dynamic Mail Protection

Prvotriedne viacvrstvové firemné riešenie na ochranu e-mailu rozšírené o technológiu cloudového sandboxu. Obsahuje detekciu na základe vzorcov správania. Spravuje sa jednoducho, prostredníctvom jedinej online konzoly. Poskytuje:

 • Ochrana proti neoprávnenému získavaniu údajov
 • Filtrovanie nevyžiadanej pošty
 • Ochrana pred ransomware
 • Detekcia zero-day hrozieb
 • Vzdialená správa

Balík riešení pre firmy obsahuje

Security Management Center

ESET Security Management Center je jednoducho použiteľná konzola na správu firemnej bezpečnosti. Zabezpečuje viditeľnosť v reálnom čase pre interné aj externé koncové zariadenia a poskytuje komplexné reporty stavu ESET produktov bežiacich na všetkých operačných systémoch. Všetky funkcie sú spravované z jednej prehľadnej obrazovky.

Zabezpečenie e-mailov

Oceňované riešenia ESET Mail Security zabezpečujú ochranu pred malvérom, filtrovanie nevyžiadanej pošty, ochranu pred neoprávneným získavaním údajov a dôkladnú kontrolu e-mailov na hrozby. Sú kompatibilné so všetkými hlavnými e-mailovými platformami vrátane Exchange, Office 365, IBM Domino a Kerio.

Cloudový sandbox

ESET Dynamic Threat Defense je cloudové sandboxové riešenie. Vyhodnocuje správanie všetkých odoslaných vzoriek pomocou informačných kanálov o hrozbách, so zapojením viacerých interných nástrojov spoločnosti ESET na statickú a dynamickú analýzu, a s využitím údajov o reputácii na detekciu zero-day hrozieb.

Prípad použitia: Zabránenie problémom pri činnosti podniku znížením objemu nevyžiadanej pošty

PROBLÉM

Ak by mal každý užívateľ prechádzať všetkými e-mailami a zisťovať či sú legitímne alebo nie, výrazne sa to odrazí na jeho pracovnej efektivite. Každý spamový e-mail možno navyše preposlať IT oddeleniu na potvrdenie jeho legitímnosti.

RIEŠENIE

 • ESET Mail Security analyzuje pomocou patentovanej technológie e-maily s cieľom určiť, či je konkrétny e-mail legitímny alebo nevyžiadaný.
 • E-maily rozpoznané ako nevyžiadané sa odosielajú do karantény a používatelia dostanú správu o e-mailoch v karanténe.
 • Okrem používateľa, ktorý dostane uvedený e-mail, môžu e-maily povoliť alebo odstrániť pred doručením správcovia siete.

Prípad použitia: Ransomware

PROBLÉM

Ransomware zvyčajne prichádza do e-mailových schránok nič netušiacich používateľov prostredníctvom e-mailov.

RIEŠENIE

 • ESET Mail Security vyhodnocuje prílohy s cieľom určiť, či je škodlivá, neznáma alebo bezpečná.
 • ESET Mail Security vyhodnocuje, či správca zadal konkrétne e-mailové pravidlá na zabránenie niektorým typom príloh alebo veľkostí v odosielaní používateľom.
 • Ak riešenie ESET Mail Security nevie s istotou vyhodnotiť potenciálnu hrozbu, môže prílohu preposlať na analýzu do ďalšieho riešenia – ESET Dynamic Threat Defense.
 • ESET Dynamic Threat Defense potom zanalyzuje vzorku v cloudovom sandboxe a v priebehu niekoľkých minút odošle výsledok späť do riešenia zabezpečenia pošty.
 • Ak sa súbor rozpozná ako škodlivý, ESET Mail Security e-mail, ktorý obsahuje škodlivý obsah, automaticky zničí.

Prípad použitia: Zabránenie neoprávnenému získavaniu údajov

PROBLÉM

Používatelia sú neustále terčom kampaní na neoprávnené získavanie údajov, ktoré môžu obsahovať ďalšie škodlivé prvky.

RIEŠENIE

 • Systém včasného upozorňovania, akým je ESET Threat Intelligence, upozorňuje na kampaň na neoprávnené získavanie údajov.
 • Do riešenia ESET Mail Security možno implementovať pravidlá na zabránenie prijímaniu e-mailov zo známych škodlivých krajín a domén.
 • ESET Mail Security používa sofistikovaný analyzátor, ktorý na základe vyhľadávania tela a riadka s predmetom správy identifikuje škodlivé prepojenia.
 • Každý e-mail obsahujúci škodlivé súbory alebo prepojenia sa odošle do karantény, pričom sa zabráni jeho prijatiu používateľmi.
Honda logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2011
3-krát predĺženie a 2-krát rozšírenie licencie

Allianz Suisse logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 4 tisíc e-mailových schránok

Canon logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 14 tisíc koncových zariadení

T-Com logo

ISP bezpečnostný partner od roku 2008
2 milióny zákazníkov

Odporúčané služby

ESET Deployment & Upgrade Service

Inštalácia a konfigurácia konkrétneho produktu vo vašom prostredí s cieľom zjednodušenia a zabezpečenia činnosti firmy.

ESET Threat Intelligence

Včasné upozornenia na hrozby a komplexné informačné kanály z cloudového kyberpriestoru, ktoré spoločnosť ESET zhromažďuje od viac než 110 miliónov zariadení na celom svete.

ESET Technická podpora Premium

Prémiová podpora nepretržite poskytovaná dôkladne vyškolenými expertmi spoločnosti ESET zabezpečujúca minimálne reakčné časy s cieľom maximalizovať produktivitu a hodnotu riešení zabezpečenia od spoločnosti ESET.

Najväčšou konkurenčnou výhodou je jej obrovský technický náskok pred inými produktmi na trhu. ESET nám ponúka spoľahlivé zabezpečenie, čo znamená, že môžem kedykoľvek pracovať na akomkoľvek projekte s istotou, že naše počítače sú na 100 % chránené.

– Fiona Garland, Business Analyst Group IT; Mercury Engineering, Írsko; 1 300 zamestnancov

Gartner Peer Insights logo
Držiteľ bronzovej Gartner Peer Insights Customer Choice Award za rok 2017 za platformy ochrany koncových zariadení

Hľadáte viac?

Pridanie komplexnej ochrany koncových zariadení

ESET Dynamic Endpoint Protection solution icon

ESET Dynamic Endpoint Protection

Komplexná, jednoducho spravovateľná ochrana obsahujúca externý cloudový sandbox využívajúci strojové učenie, ako aj detekciu na základe vzorcov správania. Zahŕňa:

 • Security Management Center
 • Platformu ochrany koncových zariadení
 • Cloudový sandbox

Pridanie ochrany prístupu k dátam

ESET Identity & Data Protection solution icon

ESET Identity & Data Protection

Firemné riešenie na lepšie zabezpečenie údajov a duševného vlastníctva firmy alebo organizácie. Zahŕňa:

 • Dvojfaktorovú autentifikáciu
 • Šifrovanie koncových zariadení