ESET® TARGETED ATTACK PROTECTION

Prevencia a detekcia známych a neznámych hrozieb 

ESET Targeted Attack Protection solution icon

Security Management Center

Platforma ochrany koncových zariadení

Cloudový sandbox

Endpoint Detection & Response (EDR)

 • Security Management Center

 • Platforma na ochranu koncových zariadení

 • Cloudový sandbox

 • Endpoint Detection & Response (EDR)

ESET Targeted Attack Protection

Výkonná prevencia proti malvéru, zneužitiu a ransomware, rozšírená o ESET EDR a cloudový sandbox. Integrovaná a spravovaná z jedinej konzoly pre úplny prehľad o vašej sieti. Zahŕňa:

 • Ochrana pred cielenými útokmi
 • Pokročilá detekcia pretrvávajúcich hrozieb
 • Ochrana pred ransomware
 • Detekcia zero-day hrozieb
 • Ochrana pred únikom údajov
 • Úplná viditeľnosť siete

Balík riešení pre firmy obsahuje

Security Management Center

ESET Security Management Center je jednoducho použiteľná konzola na správu firemnej bezpečnosti. Zabezpečuje viditeľnosť v reálnom čase pre interné aj externé koncové zariadenia a poskytuje komplexné reporty stavu ESET produktov bežiacich na všetkých operačných systémoch. Všetky tieto funkcie sú spravované z jednej prehľadnej obrazovky.

Platforma ochrany koncových zariadení

Nová generácia ESET platformy ochrany koncových zariadení v sebe spája dôslednú prevenciu voči malvéru, zneužitiu zraniteľností a ransomware. Využíva viacvrstvový prístup spoločnosti ESET, ktorý zahŕňa strojové učenie, pokročilú analýzu vzorcov správania, big data a technologické know-how.

Cloudový sandbox

ESET Dynamic Threat Defense je cloudové sandboxové riešenie. Vyhodnocuje správanie všetkých odoslaných vzoriek pomocou informačných kanálov o hrozbách, so zapojením viacerých interných nástrojov spoločnosti ESET na statickú a dynamickú analýzu a s využitím údajov o reputácií na detekciu zero-day hrozieb.

Endpoint Detection & Response (EDR)

ESET Enterprise Inspector je najflexibilnejšie a najviac prispôsobiteľné EDR riešenie na trhu. Zabezpečuje podrobnú viditeľnosť a identifikáciu anomálií vo vzorcoch správania, ako aj narušení, posúdenie rizika, reakciu na incidenty, preskúmanie a účinnú nápravu.

Prípad použitia: Detekcia vzorcov správania a opakovaní porušovatelia

PROBLÉM

Vo svojej sieti máte používateľov, ktorí sú opakovanými porušovateľmi predpisov, pokiaľ ide o malvér.

Tí istí používatelia bývajú pravidelne infikovaní. Je to dôsledok rizikového správania? Alebo sú obeťami cielených útokov častejšie než iní používatelia?

RIEŠENIE

 • Jednoduché zobrazenie problémových používateľov a zariadení pomocou riešenia ESET Enterprise Inspector.
 • Rýchla analýza hlavných príčin s cieľom nájsť zdroj infekcií.
 • Odstránenie nájdených vektorov infekcií, ako sú e-mail, web alebo USB zariadenia.

Prípad použitia: Podrobná ochrana pre rôzne roly spoločnosti

PROBLÉM

Každá rola v spoločnosti vyžaduje iné úrovne ochrany. Vývojári alebo zamestnanci IT oddelenia vyžadujú iné možnosti zabezpečenia ako výkonný manažér alebo generálny riaditeľ.

RIEŠENIE

 • Konfigurácia jedinečnej politiky pre každý počítač alebo server v riešení ESET Security Management Center.
 • Automatické uplatňovanie rôznych politík podľa rôznych statických skupín používateľov alebo skupín Active Directory.
 • Automatická zmena nastavení konfigurácie jednoduchým premiestnením používateľa medzi skupinami.

Prípad použitia: Viditeľnosť siete

PROBLÉM

Niektoré firmy sa obávajú aplikácií, ktoré používatelia spúšťajú v systémoch.

Nielenže sa musíte obávať svojich bežne nainštalovaných aplikácií, ale aj prenosných aplikácií, ktoré sa v podstate nemusia inštalovať. Ako si nad nimi udržať kontrolu?

RIEŠENIE

 • Použitie riešenia ESET Enterprise Inspector na zobrazenie a filtrovanie všetkých nainštalovaných aplikácií v zariadeniach.
 • Zobrazenie a filtrovanie všetkých skriptov v zariadeniach.
 • Jednoduché zablokovanie spúšťania nepovolených skriptov alebo aplikácií.
 • Náprava oznámením nepovolených aplikácií používateľom a ich automatické odinštalovanie.

Prípad použitia: Malvér neobsahujúci súbory

PROBLÉM

Malvér neobsahujúci súbory je relatívne novou hrozbou a keďže existuje len v pamäti, vyžaduje iný prístup ako tradičný súborový malvér.

RIEŠENIE

 • Pokročilá kontrola pamäte, jedinečná technológia od spoločnosti ESET, chráni proti tomuto typu hrozieb monitorovaním správania škodlivých procesov a ich kontrolovaním v prípade, keď sa objavia v pamäti.
 • Obmedzuje zhromažďovanie údajov a skracuje čas zisťovania tým, že hrozbu nahrá do riešenia ESET Threat Intelligence s cieľom poskytnúť informácie o tom, ako hrozba funguje.
 • Viacvrstvová technológia, strojové učenie a ľudská odbornosť poskytujú našim zákazníkom najlepšiu možnú úroveň ochrany.
Honda logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2011
3-krát predĺženie a 2-krát rozšírenie licencie

Allianz Suisse logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 4 tisíc e-mailových schránok

Canon logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 14 tisíc koncových zariadení

T-Com logo

ISP bezpečnostný partner od roku 2008
2 milióny zákazníkov

Odporúčané služby

ESET Threat Monitoring

Denné monitorovanie dát/udalostí/upozornení, ktoré vygenerovalo riešenie ESET Enterprise Inspector, a upozornení na hrozby, ako aj odporúčania na zmierňovanie rizika.

ESET Threat Hunting

Preskúmanie na požiadanie konkrétneho súboru dát, udalostí a upozornení, ktoré vygenerovalo riešenie ESET Enterprise Inspector.

ESET Deployment & Upgrade Service

Inštalácia a konfigurácia konkrétneho produktu vo vašom prostredí s cieľom zjednodušenia a zabezpečenia činnosti firmy.

ESET Threat Intelligence

Včasné upozornenia na hrozby a komplexné informačné kanály z cloudového kyberpriestoru, ktoré spoločnosť ESET zhromažďuje od viac než 110 miliónov zaridení na celom svete.

ESET Technická podpora Premium

Prémiová podpora nepretržite poskytovaná dôkladne vyškolenými expertmi spoločnosti ESET zabezpečujúca minimálne reakčné časy s cieľom maximalizovať produktivitu a hodnotu riešení zabezpečenia od spoločnosti ESET.

ESET už roky predstavuje naše spoľahlivé riešenie zabezpečenia. Robí presne to, čo má a my sa nemusíme ničoho obávať. V skratke ESET znamená spoľahlivosť, kvalitu a služby.

– Jos Savelkoul, vedúci tímu oddelenia IKT; nemocnica Zuyderland, Holandsko; viac než 10 000 zamestnancov

Gartner Peer Insights logo
Držiteľ bronzovej Gartner Peer Insights Customer Choice Award za rok 2017 za platformy ochrany koncových zariadení

Hľadáte viac?

Pridanie ochrany prístupu k dátam

ESET Identity & Data Protection solution icon

ESET Identity & Data Protection

Firemné riešenie na lepšie zabezpečenie údajov a duševného vlastníctva firmy alebo organizácie. Zahŕňa:

 • Dvojfaktorovú autentifikáciu
 • Šifrovanie koncových zariadení

Pridanie komplexnej ochrany e-mailov

ESET Dynamic Mail Protection solution icon

ESET Dynamic Mail Protection

Firemné riešenie na kompletnú ochranu e-mailových schránok a mailových servorov obsahujúce antispam, anti-phishing a cloudový sandbox. Zahŕňa:

 • Security Management Center
 • Cloudový sandbox
 • Zabezpečenie e-mailov