• Kampaň sa vzťahuje na nákup nových licencií ESET od 21 počítačov alebo e-mailových schránok a nezahŕňa predĺženie súčasných ESET licencií.
  • Záujemcovia o Výkupné musia predložiť platný doklad o legálnom nadobudnutí konkurenčnej licencie (neplatí pre trial verzie či bezplatné produkty), ktorú používajú viac ako 30 dní (napr. kópiou faktúry s termínom expirácie konkurenčného riešenia a rozsahom zakúpenej licencie), na základe ktorého ESET predĺži zakúpenú licenciu o počet zostávajúcich mesiacov u konkurencie. Zákazník tak nepríde o nevyčerpané mesiace - naopak, ESET mu poskytne kontinuálne zabezpečenie a bezproblémový prechod. Predĺženie aktualizácie zakúpených licencií počas kampane Výkupné sa riadi počtom celých mesiacov zaokrúhlených smerom nahor, ktoré zákazníkovi ostávajú u konkurencie (príklad: Zákazníkovi ostáva 5 mesiacov a 10 dní, od ESET získa 6 mesiacov k novej ročnej alebo dvojročnej licencii ESET.)
  • Každý nový zákazník zároveň získava dodatočný bonus v podobe 15% zľavy alebo bezplatného predĺženia zakúpených licencií o ďalších 6 mesiacov - výber bonusu je len na zákazníkovi. Bonusy sa nedajú navzájom kombinovať, zákazník si môže vybrať iba jeden z nich.
  • Nový zákazník ESET má pri inštalácii produktov nárok na podporu od ESET, v zložitejších prípadoch priamo od spoločnosti ESET počas pracovných dní (8:00-18:30).
  • V prípade, že zákazník predloží doklad na určitý počet licencií od konkurencie a bude chcieť vyšší počet licencií ESET, umožníme mu navýšenie v tolerancii max. 20% (príklad: Zákazník má 100 konkurenčných licencií a kupuje 120 ESET licencií). V prípade prekročenia 20% navýšenia bude obchodným oddelením ESET vypracovaná individuálna cenová ponuka.
  • Kampaň môžu využiť aj existujúci užívatelia ESET riešení na tú licenciu produktu, ktorú doposiaľ nepoužívajú. Príklad: Užívateľ ESET Smart Security Business Edition kupuje ochranu na server MS Exchange, kde doposiaľ používal konkurenčné bezpečnostné riešenie.

Výkupné je možné kombinovať so štandardnými zľavami ESET (zdravotníctvo, školstvo, štátna správa, nezisková organizácia).

Pre existujúcich zákazníkov

Nemáte konkurenčné riešenie, ale zaujala vás možnosť chrániť aj pracovné stanice, prípadne ďalšie servery riešeniami od spoločnosti ESET za zvýhodnených podmienok?

Ako náš verný zákazník máte možnosť si zakúpiť nové licencie produktov ESET, ktoré zatiaľ nepoužívate, v cene vernostných licencií. Podmienkou je, aby licencia, ktorú aktuálne používate bola min. pre 21 a viac PC/mailboxov/pripojených zariadení, príp. vlastníte 1 a viac licencií pre file server.

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte obchodné oddelenie na obchod@eset.sk alebo Vášho predajcu.