ESET Android

โปรแกรมป้องกันข้อมูลรั่วไหล Safetica

Safetica® - Data Loss Prevention

Safetica จะช่วยปกป้องคุณจากเหตุการณ์ข้อมูลสำคัญรั่วไหล และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

 • ปิดทุกช่องทางการรั่วไหลของข้อมูล
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหลังถูกล้วงข้อมูล
 • ค้นหากิจกรรมต้องสงสัยก่อนเกิดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
 • ลดปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยเทคนิคการเพิ่งประสิทธิภาพ
Android Android

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Safetica Data Loss Prevention

Safetica ช่วยอะไรคุณได้บ้าง

Data loss prevention

Safetica จะทำหน้าที่เสมือนกุญแจภายในองค์กร ทุกกิจกรรมต้องได้รับการอนุญาต

Social engineering

Safetica สามารถแยกแยะการโจมตีทางโซเชี่ยล และความพยายามจะแบล็คเมล์ได้ตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยรักษาผลประโยชน์จากองค์กร

Misdirected files

Safetica จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญตกไปอยู่ในมือคนอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมเตือนอันตรายที่จะเกิดขึ้น

Lost laptops & thumbdrives

ข้อมูลสำคัญที่ได้รับการปกป้องจาก Safetica จะปลอดภัยแม้อุปกรณ์ที่ใช้จะสูญหายหรือโดนโจรกรรม ด้วยการเข้ารหัสที่ไม่สามารถถอดได้

Productivity fluctuations

Safetica ช่วยสังเกตความเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์แนวโน้มที่อาจเป็นอันตรายได้

Resource management

Safetica สามารถควบคุมแอปพลิเคชั่น กิจกรรมออนไลน์ และการใช้งานปริ๊นเตอร์ได้ 

BYOD security

Safetica สามารถควบคุมได้แม้อุปกรณ์ของพนักงาน เพราะฉะนั้นจะไม่มีข้อมูลที่สามารถเล็ดลอดออกไปได้

Covered events & areas

Data Loss Prevention

 • All hard drives, USB, FireWire, SD/MMC/CF cards, SCSI drives
 • Network file transfer (unsecured, secured)
 • Emails (SMTP, POP, IMAP, Microsoft Outlook/MAPI protocols)
 • SSL/HTTPS (all browsers & applications with standard certificate management)
 • Copy/Paste, Clipboard, Drag & Drop
 • Virtual, local & network printers
 • Bluetooth, IR/LPT/COM/Parallel ports
 • CD/DVD/BluRay readers & recorders
 • Control of Application File Access

Cloud disc detection and restriction

 • Screenshot creation
 • Upload and download in web browsers

Reporting and activity blocking

 • All file operations
 • Long-term trends, short-term fluctuations in activity
 • Websites (all browsers supported including HTTPS traffic) - active and inactive time
 • Emails & webmails (virtually any provider)
 • Searched keywords (majority of engines supported, Windows Search supported)
 • Instant messaging (application independent - all protocols)
 • Application usage with both active and inactive time
 • Virtual, local & network printers
 • Screen activity (intelligent capturing)
 • Keylogging
Safetica scheme

1. PCs and laptops with Safetica Endpoint Client

ทุกกิจกรรมจะถูกบันทึกและปฏิบัติตามนโยบาย ผ่านแอปพลิเคชั่นขนาดเล็ก (ซ่อนตัวจากผู้ใช้)

2. Safetica Management Services and SQL database

ข้อมูลจะส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์กับแล็บท็อปที่ขึ้นตรงกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติเพื่อเปรียบเทียบ

3. Safetica Management Console with settings and outputs

ข้อมูลทั้งหมดสามารถดูได้จากแอปพลิเคชั่นการจัดการ และตั้งค่าได้เช่นเดียวกัน

4. Safetica Management Service servers in other branches

Safetica supports multiple branches from a single management console.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

System requirements

 • Safetica Endpoint Client (Agent software)
  MS Windows 10, 7, 8, 8.1 32-bit and 64-bit (Support for Windows 10 from 2016)
 • Safetica Management Service (server component)
  MS Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 R2 32-bit and 64-bit
 • MS SQL (server component for Standard installation)
  Shared or dedicated server MS Windows Server 2003 SP2, 2008, 2008 R2, 32-bit and 64-bit

For detailed operating system support see ภาพรวมผลิตภัณฑ์ (PDF).

Make an enquiry