ESET ปกป้องคุณจาก Petya Ransomware

เทคโนโลยีของ ESET NOD32 มอบการป้องกันโปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Ransomware) และมัลแวร์รูปแบบอื่นๆให้กับคุณ

การโจมตีของโปรแกรมเรียกค่าไถ่ล่าสุด

Petya Ransomware คืออะไร?

Petya Ransomware เป็นมัลแวร์ที่โจมตี MBR (Master Boot Record) ส่วนสำคัญของการเริ่มต้นระบบปฏิบัติการ หากการโจมตีสำเร็จคอมพิวเตอร์จะได้รับข้อความว่า ไฟล์ของผู้ใช้ถูกล็อค และข้อความเรียกร้องเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับการปลดล็อคไฟล์

27 มิถุนายน 2017, โปรแกรมเรียกค่าไถ่ Petya หรือในชื่อที่ ESET ตรวจจับได้ว่า Win32/Discoder.C Trojan เริ่มแพร่กระจายทั่วโลก

WannaCry Ransomware คืออะไร?

เมื่อมัลแวร์ WannaCry เข้าถึงเครื่องของผู้ใช้ WannaCry จะเข้ารหัสไฟล์บนเครื่องทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานไฟล์เหล่านั้นได้ เงินค่าไถ่ที่แฮกเกอร์เรียกร้องเป็นสกุลเงินออนไลน์ Bitcoin และราคาจะขึ้นอยู่กับเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งถ้าไม่จ่ายตามกำหนดไฟล์จะถูกล็อคไปอย่างถาวร

12 พฤษภาคม 2017, โปรแกรมเรียกค่าไถ่ WannaCry หรือในชื่อที่ ESET ตรวจจับได้ว่า Win32/Filecoder.WannaCryptor.D เริ่มแพร่กระจายทั่วโลก

 

ติดต่อขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกรายละเอียกการติดต่อของคุณ เพื่อให้เราสามารถส่งรุ่นทดลองใช้ฟรีให้คุณดาวน์โหลด และมอบสิทธิพิเศษที่ออกแบบตามความต้องการขององค์กรของคุณ ไม่มีข้อผูกมัด

Rely on ESET Solutions


Simple Licensing

Mix and match across platforms (Windows, Mac, Linux) and devices (computers, smartphones, tablets and servers).


Light on Your System

All our solutions are built to have a light footprint and use small updates that won't stress your system.


Easy to Manage

Easily deploy, configure and manage your security software from a single remote console.