ESET® Remote Administrator

บริหารจัดการความปลอดภัยบนเครือข่ายองค์กร
จากเพียงที่เดียว.


บริหารจัดการเครือข่ายของคุณ ด้วย ESET Remote Administrator

เครื่องมือการจัดการขั้นสูงสำหรับการดูแล และควบคุมทุกผลิตภัณฑ์ของ ESET security solutions ที่ถูกติดตั้งอยู่ในเครือข่าย สามารถจัดการได้ทั้งเอ็นพ้อยท์, เซิฟเวอร์ และอุปกรณ์มือถือทุกเครื่อง จากศูนย์กลาง.

ดาวน์โหลด:
ESET Remote Administrator Console
ESET Remote Administrator Server
ESET Remote Administrator API

 

คุณสมบัติ

การจัดการระยะไกล

การบริหารจัดการจากส่วนกลาง
• ให้คุณจัดการโซลูชั่นความปลอดภัยทุกผลิตภัณฑ์ของ ESET จากเครื่องมือการจัดการของส่วนกลาง.

API NEW
• Lets you access the server component of ESET Remote Administrator from any other remote monitoring and management tool (RMM) without the need to use the ESET Remote Administrator Console.

Command Line Console NEW
• Enables you to access the server component using a series of structured commands, and present the data using tools you are familiar with. 

เครื่องมือพื้นฐานบนเครือข่าย NEW

• Speed up day-to-day tasks by executing native operating system commands – ping, wake-on-LAN, shutdown or restart – remotely on endpoints.

การสร้างกลุ่มไคลเอ็นท์     
• ให้คุณสามารถสร้างกลุ่มไคลเอ็นท์ได้ทั้งแบบ static และ dynamic และเลือกใช้พารามิเตอร์ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม .

Role-based Management
• Assigns different privileges to different ESET Remote Administrator users.

การติดตั้งระยะไกล     
• ดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ESET ระยะไกลให้แก่เครื่องลูกข่ายหลายเครื่องภายในครั้งเดียว, รวมถึง Linux และ Mac OS X.

 

รายงาน, บันทึก และการแจ้งเตือน

Web Dashboard แบบเรียลไทม์
• เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมเครือข่ายองค์กรได้อย่างสมบูรณ์ และให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะความปลอดภัยได้ทุกที่.

ข้อมูลบันทึกหลายหลายรูปแบบ
• ให้คุณเก็บบันทึกในรูปแบบทั่วไป ได้แก่ CSV, plain text, Windows event log ซึ่งสามารถอ่านได้โดยเครื่องมือ SIEM.
• เก็บบันทึกไว้บนเครื่องลูกข่ายสำหรับการเรียกใช้ภายหลัง.

การส่งต่อข้อมูลบันทึก NEW
• การส่งข้อมูลการบันทึกแบบเรียลไทม์ เพื่อนำไปประมวลผลและการวิเคราะห์ต่อไป.

รายงานการควบคุมอุปกรณ์
• รายงานการควบคุมอุปกรณ์ส่งมอบบันทึก และรายงานอันครอบคลุมสำหรับทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์.การแจ้งเตือนเหตุการณ์
• ให้คุณสามารถระบุพารามิเตอร์ของการบันทึก และรายงาน หรือเลือกจากเทมเพลตที่มีไว้ให้มากกว่า 50 รูปแบบสำหรับเหตุการณ์ของระบบ/ไคลเอ็นท์ที่แตกต่างกัน.
• ช่วยให้คุณกำหนดเกณฑ์สำหรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์.

สนับสนุน RSA enVision
• รวมระบบเข้ากับ RSA enVision SIEM tool ผ่านปลั๊กอิน.

ESET SysInspector
• ดำเนินการวิเคราะห์ระบบเครื่องลูกข่ายเชิงลึก เพื่อระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เป็นไปได้.


ความเร็วเครือข่าย และความเสถียร

ดำเนินงานแบบสุ่ม
• ช่วยให้คุณสามารถสุ่มช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการงานการรักษาความปลอดภัย.

เลื่อนการอัพเดท
• มีตัวเลือกในการดาวน์โหลดจาก 3 เซิร์ฟเวอร์อัพเดท: pre-release (ผู้ใช้ทดลอง), regular release (ผู้ใช้ทั่วไป) และ postponed release (ประมาณ 12 ชั่วโมงหลังการอัพเดทปกติถูกปล่อย)

เซิฟเวอร์อัพเดทภายใน
• ประหยัดแบนด์วิธขององค์กรด้วยการดาวน์โหลดอัพเดทจากมิเร่อร์เซิฟเว่อร์ภายในเท่านั้น.
 

เข้าถึงฐานข้อมูลรวดเร็วขึ้น
• ให้การเข้าถึงฐานข้อมูลที่ดีที่สุด และคล่องตัวที่สุดแก่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอด.

การล้างข้อมูลบนฐานข้อมูล
• ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติการจัดเก็บฐานข้อมูลเช่นระยะเวลาและค่าเกณฑ์สำหรับรายการที่จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล.

สนับสนุน Microsoft NAP
• ติดตั้งปลั๊กอินฝั่งเซิฟเวอร์ System Health Validator (SHV) และฝั่งเครื่องลูกข่าย System Health Agent (SHA).
 


ภาพหน้าต่างผลิตภัณฑ์


ความต้องการของระบบ

VMware Ready Certificate logo ESET Remote Administrator Console

ระบบปฏิบัติการ:
Microsoft Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000 Citrix Certificate logo
Microsoft Windows Server® 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003, 2000

ESET Remote Administrator Server

ระบบปฏิบัติการ:
Microsoft Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Microsoft Windows Server® 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003, 2000

รองรับ Database:
MySQL 5.0+, ORACLE 9i+, MSSQL 2005+
 


Known issues

  • Some server products are missing in the configuration template for program component update (PCU) mirror setup (fixed in ENU version only)

 


ขั้นตอนต่อไป