DO MORE with your
data loss prevention

 Safetica - Data Leak Prevention

Safetica: การป้องกันข้อมูลรั่วไหล

 • ป้องกันข้อมูลรั่วไหลในทุกรูปแบบ
 • ประหยัดต้นทุนค่าซ่อมแซมเมื่อถูกล้วงข้อมูล
 • ระบุเหตุการณ์น่าสงสัยก่อนเกิดความเสียหาย
 • ลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ และปริมาณงาน

พันธมิตรเทคโนโลยี ESET

ป้องกันธุรกิจด้วยโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เสนอผลิตภัณฑ์หลัก ESET อย่างสมบูรณ์ เพื่อความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการรักษาความปลอดภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาของสมาชิกพันธมิตรคือเลือกจากมาตรฐานเทคโนโลยีสูงและใช้งานง่าย

Safetica ป้องกันคุณจากเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากพนักงาน ด้วยระบบการติดตั้งที่รวดเร็ว โซลูชั่นป้องกันข้อมูลรั่วไหล Safetica ช่วยคุณประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายด้วยการตรวจจับล่วงหน้ากิจกรรมภายในที่อันตราย

Safetica ช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

ครอบคลุมการทำงานและพื้นที่เหล่านี้

ป้องกันข้อมูลรั่วไหล
Safetica ช่วยรักษาข้อมูลของคุณให้อยู่ภายในองค์กร บุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถดู หรือเคลื่อนย้ายข้อมูลสำคัญ หรือนำไปทำธุรกิจของตัวเอง

การส่งไฟล์ผิด
Safetica ป้องกันไฟล์สำคัญของคุณไม่ให้ตกไปอยู๋ในมือคนอื่น ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร พร้อมแจ้งเตือนการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

สังคมออนไลน์
Safetica สามารถตรวจจับการโจมตีที่ใช้ช่องทางผ่านสังคมออนไลน์ และแบล็คเมล์ตั้งแต่ต้นทาง ปกป้ององค์กรของคุณ

Labtop หรือ USB หาย
ข้อมูลสำคัญยังคงได้รับการปกป้องถึงแม้อุปกรณ์ไม่อยู่ในที่ทำงาน ทั้งดิสก์และไฟล์ที่เลือกจะถูกเข้ารหัส และไม่สามารถเปิดได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

Productivity fluctuations
Safetica ช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพในการทำงาน และบอกแนวโน้มที่เป็นอันตราย

การจัดระเบียบสำหรับ BYOD
Safetica ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงส่วนบุคคลที่นำเข้ามาภายในองค์กร และป้องกันการถ่ายโอนข้อมูลขององค์กรออกไป

บริหารจัดการทรัพยากร
Safetica สามารถควบคุมการใช้งานเครื่องพิมพ์, แอพพลิเคชั่น และจำกัดการออนไลน์ที่มากเกินไป

 

การป้องกันข้อมูลรั่วไหล

 • ฮาร์ดไดร์ฟทั้งหมด, USB, FireWire, การ์ด SD/MMC/CF และไดรฟ์ SCSI
 • การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (ทั้งชนิดที่รักษาความปลอดภัยและไม่ได้รักษาความปลอดภัย)
 • อีเมล (SMTP, POP, IMAP, Microsoft Outlook/MAPI protocols)
 • SSL/HTTPS (รองรับทุกเบราว์เซอร์ที่มีการบริหารจัดการใบรับรองมาตราฐาน)
 • คัดลอก/วาง, คลิปบอร์ด, ลาก และวาง
 • เครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย, ในเครื่องที่ใช้งาน และเครื่องพิมพ์เสมือน
 • บลูทูธ, พอร์ตอินฟราเรด / พอร์ตคอม / พอร์ตคู่ขนาน
 • ตัวอ่านและบันทึก CD/DVD/BluRay
 • การควบคุมการเข้าถึงการใช้งานไฟล์


การตรวจสอบและการจำกัดบน Cloud

 • จับภาพหน้าจอ
 • อัพโหลด และดาวน์โหลดผ่านเบราว์เซอร์

การปิดกั้นกิจกรรมและสร้างรายงาน

 • กิจกรรมที่เกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลทั้งหมด
 • ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • เวลาที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานเว็บไซต์ (รองรับการทำงานของเบราว์เซอร์ทั้งหมดรวมถึงการใช้งาน HTTPS)
 • อีเมล และเว็บเมล
 • การค้นหาคำสำคัญ (รองรับระบบค้นหาส่วนใหญ่ และการค้นหาในวินโดวส์)
 • โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที (รองรับกับโปรแกรมส่วนใหญ่ และโปรโตคอลทั้งหมด)
 • เวลาที่ใช้งานโปรแกรม ทั้งเวลาที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน
 • เครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย, ในเครื่องที่ใช้งาน และเครื่องพิมพ์เสมือน
 • กิจกรรมบนหน้าจอ (การเก็บภาพหน้าจอแบบอัจฉริยะ)
 • การเก็บค่าจากการกดแป้นพิมพ์

PCs and laptops with Safetica Endpoint Client

Safetica Management Services and SQL database

Safetica Management Console with settings and outputs

Safetica Management Service servers in other branches

Scheme: Safetica - architecture
1.การทำงานถูกบันทึก และนโยบายถูกใช้โดยแอปพลิเคชั่น (ปกติจะมองไม่เห็น)
2.ข้อมูลถูกส่งจากคอมพิวเตอร์ไปยังแล็บท็อปด้วยระบบ Synchonize ผ่านการเชื่อมต่อในเครือข่าย
3.ข้อมูลทั้งหมดสามารถดู และจัดการผ่านแอปพลิเคชั่น
4. Safetica ได้รับการสนับสนุนจากหลายเครือข่าย ผ่านหน้าจอเดียว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการของระบบ

 • Safetica Endpoint Client (Agent software)
  MS Windows 10, 7, 8, 8.1 32-บิต และ 64-บิต (สนับสนุน Windows 10 ของ 2016)
 • Safetica Management Service (server component)
  MS Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 R2 32-บิต และ 64-บิต
 • MS SQL (server component for Standard installation)
  Shared หรือ dedicated server MS Windows Server 2003 SP2, 2008, 2008 R2, 32-บิต และ 64-บิต

สำหรับข้อมูลของระบบปฏิบัติการเพิ่มเติม: ภาพรวมผลิตภัณฑ์ (PDF)

Make an Enquiry