ดาวน์โหลด ESET Tools และ Utilities

ESET Online Scanner

เครื่องมือสำหรับกำจัดมัลแวร์ที่สามารถทำงานผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส 


ESET Log Collector

ESET Log Collector เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับเก็บข้อมูลและบันทึกจากคอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วกว่าเดิม


ESET AV Remover tool

เครื่องมือสำหรับถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสทั้งหมดในระบบของคุณ 


ESET SysRescue Live

เครื่องมือใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Linux สำหรับการสแกนมัลแวร์และกำจัดไฟล์ สามารถทำงานจาก CD/DVD หรือ USB ได้ และสามารถเข้าถึงไฟล์ระบบและไดร์ฟ ทำให้การกำจัดภัยคุกคามที่เป็นไปได้ยากเป็นจริงได้


ESET SysInspector

ESET SysInspector สแกนระบบปฏิบัติการและเก็บรายละเอียดอย่าง Process, Registry, Startup Items และ Network Connection เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญ IT และผู้ดูแลระบบ


ESET XmlSignTool

เครื่องมือเสริมสำหรับ XML configuration files จากผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของ ESET


ESET Mac Rootkit Detector

ค้นหามัลแวร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเครื่อง Mac ของคุณ


Malware Removal Tools

เครื่องมือ Stand-alone tools สำหรับการกำจัดภัยคุกคามที่ซ่อนตัวอยู่ อย่างโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและแอนตี้สปายแวร์ปลอม รวมถึงภัยคุกคามอื่นๆ