พันธมิตร


พันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีและ OEM

สำหรับการเป็นพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยี ESET ได้จัดเตรียมโปรแกรมไว้สามแบบในการพัฒนากลุ่มสินค้า/บริการ ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล ผู้ให้บริการ ผู้รวบรวมการรับจ้างผลิต นักวางระบบ และผู้จัดหาการควบรวมเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรมพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีและการสร้างบริการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้า.

ผู้ให้บริการ (ISPs, MSPs, ASPs, และอื่นๆ)

โปรแกรมสำหรับผู้ให้บริการถูกวางไว้สำหรับประโยชน์ทางธุรกิจในรูปแบบของการสร้างกลุ่มสินค้าโดยการจัดหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในฐานะงานบริการ ด้วยความรู้และทักษะที่กว้างขวางครอบคลุม การมีแหล่งข้อมูลและความชำนาญในด้านการปกป้องข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ESET ยินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs), ผู้ให้บริการด้านการจัดการ (MSPs), และผู้ให้บริการด้านแอพลิเคชั่น (ASPs) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจด้าน IT.

พันธมิตรสำหรับผู้รับจ้างผลิตและผู้วางระบบ

หากคุณสนใจในการผนวกรวมโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่ไม่ทำให้ระบบทำงานช้าลง โปรแกรมของ ESET สำหรับผู้รับจ้างผลิต (OEM) และผู้วางระบบ (System Builder) ช่วยให้คุณเพิ่มพูนศักยภาพด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ไปพร้อมกับสินค้าหรือส่งมอบถึงมือลูกค้าโดยโดยตรง เป็นโปรแกรมที่เพียบพร้อมด้วยการช่วยเหลือแบบองค์รวม มีการสนับสนุน ทางด้านเทคนิค มีเครื่องมือการตลาดที่มีประโยชน์หลากหลาย และมีการจัดทำข้อมูลทางด้านเทคนิคโดยละเอียด.

พันธมิตรในการรวบรวมเทคโนโลยี

ESET จัดเตรียมพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีด้วยแผนการที่กว้างไกลของเครื่องมือในการพัฒนาเอนด์พอยท์ที่สลับซับซ้อนรวมถึงโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย พันธมิตรได้รับสิทธิ์ในการใช้ ESET Security Software Development Kit อันเป็นแพลทฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและทรงประสิทธิภาพ ในการผนวกรวมเอนจิ้นสำหรับการสแกนที่ได้รับรางวัลกับโซลูชั่นจากบริษัทอื่นๆ (Third Party) ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ การสนับสนุนช่วยเหลือพันธมิตรที่ควบรวมการด้านเทคโนโลยียังคงรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวัน การฝึกอบรม การจัดทำข้อมูล และการช่วยเหลือในโครงการต่างๆ.

ลงทะเบียนกับ ESET สำหรับพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีและ OEM