Глобальні тенденції розвитку загроз: Січень 2009 р.

Наступна новина

За даними системи анонiмноi статистичноi iнформацii ThreatSense.Net(R) у сiчнi лiдером серед загроз знову став клас INF/Autorun. У вiдсотковому еквiвалентi по вiдношенню до загальноi кiлькостi виявлених вiрусiв його частка в цьому мiсяцi склала 9.71%. Протягом року лiдерство належало саме цьому типу шкiдливих програм, поряд з ПЗ для крадiжки iгрових паролiв, яке знову посiло друге мiсце в TOP-10.