VÝSKUM SPOLOČNOSTI ESET V OBLASTI HROZIEB


Uznávaný výskum a prospešné objavy zamerané na kybernetickú bezpečnosť

0+
výskumníkov, analytikov a softvérových inžinierov spoločnosti ESET
1
globálnych centier výskumu a vývoja
0 tisíc
nových a unikátnych vzoriek malvéru zachytených každý deň
Viac ako miliarda
chránených používateľov po celom svete

Výskum je základom spoločnosti ESET a jej technológií, a to už od jej vzniku. Všetko začalo v roku 1987, keď zakladatelia spoločnosti ESET Miroslav Trnka a Peter Paško objavili jeden z prvých vírusov na svete s názvom Vienna.

V priebehu rokov sa spoločnosť ESET a jej výskumníci zaslúžili o mnohé objavy a získali ocenenia za plejádu svojich výskumných prác. V roku 2018 objavila spoločnosť ESET LoJax –
prvý rootkit v UEFI nájdený v reálnom prostredí, ktorý nasadila neslávne známa skupina Sednit zameraná na pokročilé pretrvávajúce hrozby.

Naši výskumníci sa pravidelne zúčastňujú na konferenciách, ako sú napríklad RSA, Black Hat, Virus Bulletin či CARO. Venujú sa tiež vzdelávaniu budúcich výskumníkov a bezpečnostných expertov na univerzitách.

Najvýznamnejšie výsledky výskumu spoločnosti ESET

Február 2020

Zraniteľnosť KrØØk

Výskumníci spoločnosti ESET odhalili doposiaľ neznámu bezpečnostnú chybu umožňujúcu útočníkovi dešifrovať niektoré pakety bezdrôtovej siete, ktoré sú prenášané zraniteľnými zariadeniami.

Jún 2020

Operácia In(ter)ception

Výskumníci spoločnosti ESET odhalili cielené útoky na významné letecké a vojenské spoločnosti v Európe a na Blízkom východe.

Október 2020

Narušenie botnetu TrickBot

ESET spolupracoval so spoločnosťou Microsoft pri pokuse o narušenie botnetu TrickBot tým, že poskytol technickú analýzu, štatistické informácie a názvy domén a IP adresy známych C&C serverov.

Október 2018

Skupina GreyEnergy

Po dlhodobom sledovaní neslávne známej skupiny BlackEnergy zameranej na kritickú infraštruktúru objavil výskum spoločnosti ESET jej nástupcu: skupinu GreyEnergy.

Najvýznamnejšie výsledky výskumu spoločnosti ESET

Október 2019

Operácia Ghost

Výskumníci spoločnosti ESET odhalili novú aktivitu neslávne známej špionážnej skupiny Dukes vrátane troch nových rodín malvéru.

Október 2019

Arzenál skupiny Winnti Group

V rámci rozsiahleho sledovania skupiny Winnti Group výskumníci spoločnosti ESET odhalili najnovšie druhy malvéru a kampane, ktoré skupina pridala do svojho arzenálu.

Október 2019

Špionážna platforma Attor

Výskumníci spoločnosti ESET objavili doteraz neznámu kybernetickú špionážnu platformu používanú pri cielených útokoch na diplomatické misie, vládne inštitúcie a používateľov, ktorí dbajú na svoje súkromie.

November 2018

Narušenie botnetu 3ve

Výskum spoločnosti ESET sa podieľal na medzinárodnej operácii orgánov činných v trestnom konaní proti botnetu 3ve, ktorá sa zaoberala rozsiahlymi podvodmi v oblasti online reklamy.

ESET Threat Report

ESET APT Activity Report

Softvérové zraniteľnosti

Hoci sa výskum spoločnosti ESET zameriava predovšetkým na malvér, skúmanie v niektorých prípadoch vedie aj k odhaleniu softvérovej zraniteľnosti.

V spoločnosti ESET rešpektujeme legitímne obchodné záujmy iných dodávateľov hardvéru, softvéru a služieb, a zároveň je naším cieľom chrániť širokú komunitu používateľov produktov a služieb v oblasti internetu a IT.

Ak sa domnievame, že sme odhalili zraniteľnosť v produkte alebo službe tretej strany, dodržiavame zásady zodpovedného zverejňovania informácií. Zároveň sa snažíme osloviť výrobcu a informovať ho o našich zisteniach. Vyhradzujeme si však možnosť informovať o odhalenej zraniteľnosti dôveryhodnú tretiu stranu, akou je napríklad národná jednotka CSIRT.

Centrá výskumu a vývoja

  • Bratislava, Košice a Žilina, Slovensko
  • Praha, Brno a Jablonec nad Nisou, Česká republika
  • Krakov, Poľsko
  • Montreal, Kanada
  • San Diego, USA
  • Buenos Aires, Argentína
  • Singapur
  • Jasy, Rumunsko
  • Taunton, Spojené kráľovstvo