Бизнесът – все по-мощен магнит за кибер-престъпниците

Next story

Бизнесът. Тази бленувана цел за огромна част от кибер-престъпниците. Цел, която води до по-големи печалби спрямо вложените усилия. Цел, която е по-сладка за атакуващите – и (понякога) дори по-лесна за компрометиране. Цел, за която щетите биха били доста по-големи от простата загуба на няколко снимки или филма – а (буквално) цяло състояние и имидж.Въпреки доказано по-високия интерес на кибер-престъпниците към бизнеса обаче, рисковете от кибер-атаки все още не се приемат достатъчно сериозно от представители на компании от повечето сегменти на икономиката -  и мащаб. Това показват данни от проучване на BT и KPMG. Според него, едва една пета от IT мениджърите в световен мащаб смятат, че техните организации са способни да се справят с кибер-заплахи.Научи повече: Кои са най-големите заплахи за информационната сигурност на бизнеса?Като основна причина за липсата на подходящо ниво на защита често са посочвани бюрократичните процедури. Зависимостта от външни изпълнители и необходимите средства за инвестиране за гарантиране на ИТ сигурността също фигурират като водещи фактори за изпълнението на подобни проекти.Още по-притеснително, е че 94% от запитаните в проучването са наясно за реалните възможности от пробив в организацията - но не разполагат с подходящите инструменти за противодействието им. Научи повече: Как реагира бизнесът при кибер-атака?Изнудването и подкупите на служители с цел достъп до чувствителна информация се определят като най-честите похвати, използвани от кибер-престъпниците.Поради доходността на такива операции все по-явни стават организираните опити за атаки на компании. Координираните и целенасочени опити от цели групи са още по-опасни за бизнеса, тъй като могат да доведат до сериозни вреди – както на репутацията, така и чисто финансово.„Атаките все по-често са дело на цели групировки, а не просто на отделени индивиди от „подземния свят,“ обясняват авторите на проучването. „Самите те са управлявани като бизнес структура със свой собствен бизнес модел и стратегия.“Неслучайно 97% от участниците в анкетата са ставали жертва на кибер-атака. Координираните опити се оказват много по-ефективни и успешни. Тенденцията е подобни заплахи да се увеличават, което се отчита и като факт в последните 2 години. С все по-нарастващите опасности е необходимо бизнесът да разполага с подходящата защита срещу кибер-атаки. Най-малкото, устройствата в организацията трябва са защитени чрез ефективно и лесно за работа антивирусно решение. То може да бъде допълнено с решение за криптиране на информацията, както и софтуер за бекъп и бързо възстановяване на данни. Бизнес решенията на ESET могат да бъдат твоят избор за защита на организацията ти.