ПЕРФЕКТЕН БАЛАНС В КИБЕРЗАЩИТАТА ВИ

ESET PROTECT Advanced

Надграждаме базовата киберсигурност на бизнеса ви със система за защита срещу криптовируси, zero-day заплахи и криптиране на работните станции.

Динамични решения за киберзащита на бизнеси и държавни организации

 Advanced Threat Defense

Спирате zero-day заплахи

Подобрена технология за защита от криптовируси (ransomware) и zero-day заплахи с cloud sandboxing.

КРИПТИРАНЕ НА ДАННИТЕ НА РАБОТНИ СТАНЦИИ

Данните ви си остават ваши

Постигате по-лесна съвместимост с изискванията на регулации за защита на лични данни като GDPR с решението ни за криптиране за Windows и macOS.

СЪВРЕМЕННА МНОГОПЛАСТОВА ТЕХНОЛОГИЯ

Защитаваме компютри, мобилни устройства и файлови сървъри

Защитаваме работните станции, с които организацията ви работи, с динамична многопластова технология с допълнителна защита при онлайн банкиране и разплащания.

ESET PROTECT Advanced включва

Вижте всички решения

Централизирана администрация Управлявате решенията ни от една конзола в облака или инсталирана на ваша инфраструктура.
Вижте повече

Защита за работни станции Многопластова технология за защита на компютри, смартфони и виртуални машини.
Вижте повече

 

Защита за файлови сървъри Защита на договори, оферти и друга чувствителна за организацията ви информация на файловите ви сървъри.
Вижте повече

Full Disk
Encryption
Криптиране на цели дискове, отделни директории или файлове за по-лесна съвместимост с регулаторни стандарти.
Вижте повече

Advanced Threat
Defense
Проактивна система за защита от zero-day и непознати до момента заплахи, базирана на репутационна система в облака.
Вижте повече

Налично в ESET PROTECT Complete.

Налично в ESET PROTECT Complete.

Налично в ESET PROTECT Complete.

Налично в ESET PROTECT Elite.

Налично в ESET PROTECT Elite.

Налично в ESET PROTECT MDR.

Налично в ESET PROTECT MDR.

Налично в ESET PROTECT MDR.

Мултиплатформена съвместимост

Операционни системи