Прогнози за 2013 г.: огромен ръст на заплахите за мобилни телефони

Next story

Вече почти изминалата 2012 г. беше много тежка що се касае до вирусното натоварване. Или иначе казано - киберсигурнността започна да се превръща в наистина осезаем проблем както за крайните потребители, така и за малки, средни и големи компании, че дори и за корпорации. Ако има една тенденция, която обаче трябва да отличим сред останалите, то тя е ръста на мобилните заплахи. Особено тези за Android.

Само за последните 12 месеца те са се увеличи 17 пъти. Да, точно така, с 1700%. А според нас следващата година този ръст ще бъде още по-голям. Това е и една от водещите тенденции в областта на информационната сигурност за следващата година според ESET - мобилните заплахи.

Както правим всяка година, и през 2012 г. няма да пропуснем изключение и ще ви запознаем с очакванията си за най-често срещаните заплахи, които ще върлуват през следващите 12 месеца.

За да стигнем до заключението, че през 2013 г. ще върлуват още повече вируси за смартфони, осъществихме подробен анализ на случилото се през последните 12 месеца. И видяхме, че ръстът на вирусите е доста по-голям от очакваното в края на миналата година. Въпреки че броят на различните "семейства" вируси за Android не се е увеличил кой знае колко, ако погледнем различните вариации на самите вируси, ще отчетем сериозен ръст. Всъщност, под вариация разбираме модифицирана версия на специфична зловредна програма. Киберпрестъпниците имат навика да модифицират кода на кода на съществуваща заплаха, за да създадат нова такава, като естествено добавят нови функции към нея и се опитат да заобиколят защитата на потребителските устройства, която познава предшествениците на вариацията.

По-подробен върху статистиката ни показва, че има вируси като TrojanSMS.Agent, чийто варианти са се увеличили с десетки пъти. И съответно броят на засечените опити за атаки с тях се увеличил още повече - например в Украйна са отчетни над 78 пъти повече опити за зарази, в Русия засечените атаки през 2012 г. са с 65 пъти повече спрямо миналата година, в Иран - 48 пъти.

Какво всъщност правят вирусите за смартфони? В ESET делим тези заплахи на три основни групи: крадци на информация, ботмрежи и SMS троянци. Прочуването ни показва, че най-разпространени са т. нар. SMS троянци, които представляват около 40% от всички познати вируси за Android. След като заразят телефона, те започват да разпращат съобщения на номера, които изискват допълнително таксуване на потребителя. Което означава чиста печалба за атакуващия. Въпреки че са по-популярни в Източна Европа, през последните години SMS троянците стават все по-разпространени и в останалата част на света. За пример можем да дадем Android/Boxer, който засяга 63 държави (включително и България).

Затова, пазете смартфоните си!