По-сигурни и бързи от всякога. Посрещнете новите ESET Virtualization Security и ESET Remote Administrator

Next story

По-бърза, лесна и оптимизирана отдалечена администрация и още по-скоростно сканиране на повече от една вирутална машина. Това са само част от нововъведенията, които сме добавили в новото си поколение подобрени решения за бизнеса ESET Virtualization Security и ESET Remote Administrator. И двете приложения улесняват значително работата във виртуална среда, без за това да е необходим агент.Защо виртуализация? По данни на Gartner 2015 г., 75% от използвания ресурс на сървърите е от виртуална среда. Виртуализацията носи много ползи на компаниите, но без адекватна защита, може да доведе до кризисни ситуации.Идеята на ESET Virtualization Security е да защитава критичната информация и да разрешава основни проблеми при преминаване на големи компании към виртуализация. Решението се прилага ефикасно за защита на незащитени виртуални сървъри, както и за цели виртуални среди. ESET Virtualization Security се прилага за предотвратяване на потенциални проблеми при работата на виртуалната машина и при възникнали затруднения с лицензирането.Основното предимство на ESET Virtualization Security е заложено във възможността му да сканира едновременно няколко виртуални среди на един физически хост, без това да затрудни работата на самия хост. Чисто новото решение е предвидено специално за VMware vShield среда и е напълно съвместимо с ESET Remote Administrator. Изгардено на основата на доказано ефективната технология NOD32 Antivirus, то е ESET Virtualization Security е жизнено важно допълнение за защита на ИТ инфраструктурата на бизнесите, разчитащи на виртуализация. „ESET Virtualization Security е разработен за виртуална среда, без графичен интерфейс и лесен за инсталиране, настройване и управление. Чрез него се избягва претоварването на физическия хост при едновременно сканиране на няколко виртуални машини,“ отбелязва Майкъл Янкеч, продуктов мениджър в ESET.ESET Virtualization Security работи с VMware vSphere 5.0 + с инсталиран vCloud Networking and Security. Решението е съвместимо с бизнес продуктите от ново поколение на ESET, както и с уеб-базираната конзола ESET Remote Administrator.За да бъде ползван ESET Virtualization Security във виртуална среда, е необходимо администраторът единствено да инсталира ESET Virtualization Security Appliance във виртуална VMware инфраструктура и да го свърже с ESET Remote Administrator.Чрез новия и подобрен ESET Remote Administrator служителите ви могат да ползват личните си устройства на работното място, без това да представлява риск за корпоративната сигурност. Администраторите вече могат да конфигурират политики за работата на iOS устройства с такива, използващи други операционни системи.„Mobile Device Managient за iOS е лесен за инсталиране и позволява на администраторите да управляват, конфигурират, да заключват достъпа отдалечено и дори да изтриват информацията на мобилни IOS устройства,“ обяснява Майкъл Янкеч.За по-голямо удобство ESET SysInspector® е интегриран в ESET Remote Administrator. По този начин много по-лесно се установяват инциденти и промени в системата за всяка крайна станция.ESET Remote Administrator е приложение, с което се администрират дистанционно всички решения от портфолиото на ESET дори и през браузър. Повече за ESET Remote Administrator може да научите - тук.