Pravni poduk

Ta dokument obravnava pravne informacije glede vsebine na teh spletnih straneh www.ESET.com/si (v nadaljevanju spletne strani). Te informacije se nanašajo samo na te spletne strani dostopne preko www.ESET.com/si in ne nujno na ostale spletne strani v lasti ESET, spol. s r.o. (v nadaljevanju ESET).

Programska oprema

ESET in/ali njegovi distributerji imajo in lahko izvajajo avtorske pravice za programsko opremo na teh spletnih straneh. Programska oprema se lahko uporablja v skladu z licenčno pogodbo. Licenčna pogodba se dostavi skupaj z programsko opremo ali je del nje. Programska oprema, ki je dostavljena z licenčno pogodbo, se ne sme uporabljati brez privolitve uporabnika na pogoje v licenčni pogodbi.

Programska oprema je dobavljiva izključno končnim strankam za namen uporabe. Uporaba programske opreme mora biti skladna z licenčno pogodbo. ESET in/ali njegovi distributerji eksplicitno prepovedujejo kakršnokoli reprodukcijo ali razpečevanje programske opreme, ki ni v skladu z licenčno pogodbo. Takšna dejanja so zakonsko prepovedana. Vsakdo, ki prekrši pogoje navedene v licenčni pogodbi, prevzema civilno in kazensko odgovornost za svoja dejanja. ESET bo v tem primeru zahteval ustrezno kompenzacijo za povzročeno škodo iz naslova avtorskih pravic.

ESET in/ali njegovi distributerji eksplicitno prepovedujejo širjenje in reprodukcijo, ter širitev teh kopij preko drugih spletnih strani ali ostalih medijev.

ESET in/ali njegovi distributerji, če sploh nudijo garancijo, jo nudijo samo v skladu z licenčno pogodbo. Če ni drugače navedeno ESET in/ali njegovi distributerji izjavljajo, da se programska oprema dobavi »takšna kot je« brez kakršenekoli garancije, vključno z garancijo primernosti za določen namen in garancijo, da se ne krši pravnih pravic drugih. Zgoraj navedene izjeme ne vplivajo na pravne obveznosti glede morebitne povzročene škode.

Dokumenti

ESET dovoljuje uporabo dokumentov dostopnih na spletnih straneh, posebno medijske objave, izjave za medije, tehnične podatke ESET produktov, datotek, pogosto zastavljenih vprašanj – FAQ, v skladu z spodnjimi pogoji:

1. Uporaba dokumenta ni eksplicitno prepovedana.
2. Dokumenti ne bodo v nobenem primeru, posrednem ali neposrednem, uporabljeni v komercialne namene.
3. Dokumenti iz spletnih strani so za namene informiranja, osebne in nekomercialne namene, ter ne bodo kopirani ali objavljeni na drugih omrežjih ali medijih.
4. Dokumenti ne smejo biti spremenjeni na kakršenkoli način.
5. Vsi dokumenti morajo vsebovati obvestilo o avtorskih pravicah.
6. Vir dokumenta mora biti vedno naveden.

Uporaba dokumentov za druge namene je strogo prepovedana. Takšna uporaba je zakonsko prepovedana. Vsakdo, ki prekrši pogoje navedene v licenčni pogodbi, prevzema civilno in kazensko odgovornost za svoja dejanja. ESET bo v tem primeru zahteval ustrezno kompenzacijo za povzročeno škodo iz naslova avtorskih pravic.  

Zgoraj navedena dovoljenja za uporabo dokumentov se v nobenem primeru ne nanašajo na obliko ali izgled spletne strani www.ESET.com/si ali katerekoli druge spletne strani v lasti ali upravljanju ESET-a.

Oblika in izgled spletne strani in drugih spletnih strani v lasti ali upravljanju ESET-a so zaščitene z avtorskimi pravicami in zakonodajo, ki ureja to področje.

Oblike in izgleda spletne strani in drugih spletnih strani v lasti ali upravljanju ESET-a se ne sme kopirati, imitirati ali kako drugače posnemati ali prenašati, tako delno kot v celoti.

Razpolaganje z deli vsebine ali celotne vsebine (posebno logotipi, grafično podobo, zvoki in podobami), ni dovoljeno, razen v primeru pisnega soglasja ESET-a.

ESET in/ali njegovi distributerji ne podajajo mnenja ali reprezentacije glede primernosti informacij vsebovanih v dokumentih in pripadajočih grafičnih podobah. Vsi takšni dokumenti so podani brez kakršnekoli garancije in se jemljeno »takšni kot so«. ESET in/ali njegovi distributerji izjavljajo, da ni nobene garancije na podane dokumente in pripadajoče grafične podobe.

V nobenem primeru ESET in/ali njegovi distributerji niso odgovorni za nobeno specifično, posredno ali posledično škodo. ESET in/ali njegovi distributerji niso odgovorni za izgubo podatkov, dohodkov ali nezmožnost uporabe storitev, kot posledico uporabe spletne strani ali njene vsebine.

Objavljeni dokumenti in pripadajoče grafične podobe lahko vsebujejo netočne tehnične podatke in tipkarske napake. Spremembe in popravke informacij se lahko periodično dodaja na spletno stran. ESET in/ali njegovi distributerji lahko naredijo izboljšave produktov, storitev ali programov. Informacije in dokumenti na spletnih straneh se lahko vsled navedenega občasno spreminjajo.

Povezave na spletne strani tretjih oseb

Na spletnih straneh so povezave, ki vodijo na spletne strani tretjih oseb. Povezane strani niso pod kontrolo ESET-a in posledično ESET ni odgovoren za vsebino na povezanih spletnih straneh niti ni odgovoren za povezave na teh straneh. Prav tako ESET ni odgovoren za spremembe in posodobitve teh spletnih strani. ESET ni odgovoren za web casting ali kakršno transakcijo iz omenjenih spletnih strani. ESET ponuja te povezave zgolj kot pomoč ali dodatne informacije. Vključitev povezave na ESET-ove spletne strani ne pomeni, da ESET na kakršenkoli način zaznamuje ali vpliva na obliko ali vsebino povezanih spletnih strani. Vsa odgovornost je na strani upravljalcev povezanih spletnih strani.

Blagovne znamke

ESET, ESET software, ESET logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat in/ali drugi produkti in storitve ESET omenjene na spletnih straneh so zaščitene blagovne znamke. V primeru, ko se na spletnih straneh pojavljajo blagovne znamke drugih podjetji, so te lahko zaščitene pod drugimi blagovnimi znamkami.

Imena podjetji, organizacij, produktov, dogodkov in posameznikov uporabljenih v primerih (z izjemo primerov iz prakse »Case studies«) so izmišljeni. Kakršnakoli podobnost z resničnimi podjetji, organizacijami, produkti, posamezniki ali dogodki je naključna in nenamerna.

Windows® je zaščitena blagovna znamka Microsoft skupine.

Mac in Mac logotip sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

Informacija o avtorskih pravicah.

Copyright © 2017 ESET spol. s r. o.

Vse avtorske pravice dokumentov in programov na teh spletnih straneh so v lasti in izvajanju podjetja ESET spol. s r. o. Vse pravice so pridržane.

Morebitna vprašanja ali pomisleki

V primeru kakršnihkoli vprašanj ali pomislekov, se obrnite na nas preko obrazca za podporo strankam ESET.