Zasebnost

Pravilnik o zasebnosti

Družba ESET, spol. s r. o., s sedežem na naslovu Einsteinova 24, 851 1 Bratislava, Slovaška, ki je registrirana v trgovinskem registru okrožnega sodišča v Bratislavi, I, razdelek Sro, vnos št. 3586/B, in identifikacijsko številko podjetja 31 333 535 kot upravljavec podatkov (»ESET« ali »mi«) želi biti transparentna glede obdelave osebnih podatkov in zasebnosti svojih strank, obiskovalcev spletnega mesta ter vseh posameznikov (»vi«), katerih osebni podatki in informacije se obdelujejo v skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Zato objavljamo ta pravilnik o zasebnosti, s katerim želimo svoje stranke obvestiti o naslednjih temah:

 • obdelava osebnih podatkov,
 • splošna pravila,
 • zaupnost podatkov,
 • pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

Obdelava osebnih podatkov

Vse storitve, povezane s temi spletnimi mesti in drugimi spletnimi mesti, ki jih upravlja ESET, ureja ta pravilnik o zasebnosti, vključno z mesti, za katera veljajo posebni pogoji uporabe s pravili za obdelovanje podatkov. Skrbniki nekaterih delov spletnih mest so lahko lokalni partnerji družbe ESET, ki uporabljajo platformo ESET-ovega spletnega mesta, pri čemer zanje veljajo posebna določila in pogoji v skladu z lokalno zakonodajo.

V splošnem lahko naša spletna mesta uporabljate za informativne namene brez posredovanja svojih osebnih podatkov družbi ESET in razkrivanja svoje identitete. Pri nekaterih naših storitvah je treba zbirati več informacij:

 • ESET lahko zbira vaše osebne podatke za neposredno komunikacijo z vami, da lahko odgovori na vaša vprašanja in izpolni vaše zahteve. Če ste nam poslali naročilo izdelka, zahtevo za storitev ali naložili kakršna koli gradiva na naše spletno mesto, vas bomo morda morali prositi za dodatne informacije, potrebne za obdelavo ali izpolnjevanje vašega naročila, zahteve ali pogoja. Za ta namen in za izvedbo zahtevanih storitev moramo obdelovati vaše podatke, prejete prek spletnih obrazcev, e-pošte ali aplikacij.
 • Če ste končni uporabnik naših izdelkov ali storitev, za obdelovanje vaših podatkov velja licenčna pogodba za končnega uporabnika ali pogoji uporabe zadevnega izdelka ali storitve. Za več informacij v zvezi z našim obdelovanjem podatkov obiščite našo spletno stran z dokumentacijo za pomoč, namenjeno uporabnikom naših izdelkov in storitev. Dostop do te strani je mogoč neposredno iz grafičnega uporabniškega vmesnika izdelka s klikom ikone vprašaja. Najdaljše obdobje hranjenja obračunskih podatkov je določeno z zakonom, zato smo pravno obvezani podatke hraniti 10 let. Za razliko od obračunskih podatkov hranimo podatke v zvezi z licenciranjem največ 12 mesecev od datuma poteka vaše licence, statistične podatke, pri katerih ni potrebna identifikacija končnega uporabnika, pa obdelujemo 4 leta.
 • Če ste že naša stranka ali soglašate z obdelavo svojih podatkov za namene trženjske komunikacije, lahko vaše podatke uporabimo za posredovanje trženjskih sporočil, dokler se od njih ne odjavite ali nam pošljete preklic privolitve.
 • Podatki za stik in podatki v vaših zahtevah za podporo so potrebni za storitve podpore ali tehnične pomoči ali druge podporne storitve, ki jo zagotavlja ESET. Glede na vaš izbrani način stika z nami lahko pridobimo tudi vaš e-poštni naslov, telefonsko številko, licenčne podatke, podatke o izdelku in opis vašega primera za podporo. Za uspešno zagotovitev storitev podpore vas lahko prosimo tudi za posredovanje drugih informacij, kot so ustvarjene dnevniške datoteke ali izvozi. Podatke, povezane s postopki podpore, se lahko uporablja samo za zagotavljanje storitev podpore in za izboljšanje izkušnje strank s podporo. Najdaljše obdobje hranjenja je omejeno s časom, potrebnim za zagotavljanje in pregledovanje podpore, ki tudi v psevdonimizirani obliki ne sme presegati 10 let.
 • Stranke lahko povratne informacije, odgovore in zahteve pošljete prek naših spletnih obrazcev. Za namene nadaljnjega spremljanja se lahko zahteva vaše podatke za stik, vključno z e-poštnim naslovom in drugimi podatki, glede na naravo oziroma namen komunikacije z nami. Obdobja hranjenja podatkov se lahko razlikujejo glede na naravo ali namen komunikacije, vendar so izrecno v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti.
 • ESET lahko zbira informacije o vašem računalniku, vključno z vašim naslovom IP, če je na voljo, vrsto operacijskega sistema in brskalnika, za namene skrbništva sistema in sporočanja združenih podatkov našim oglaševalcem v skladu s pravno podlago zakonitega interesa. To so statistični podatki o dejavnostih in vzorcih med brskanjem, ki ga izvajajo naše stranke, na podlagi katerih identifikacija posameznikov ni mogoča. Zato lahko tudi pridobimo informacije o vaši uporabi interneta prek datoteke piškotka, ki se shrani na disk vašega računalnika. Piškotki vsebujejo informacije, ki se prenesejo na disk vašega računalnika. Z njimi si pomagamo izboljšati naše spletno mesto in zagotavljati boljše in bolj prilagojene storitve. Sprejem piškotkov lahko zavrnete tako, da aktivirate nastavitev v brskalniku, ki onemogoči nastavitev piškotkov. Vendar če izberete to nastavitev, morda ne boste mogli dostopati do nekaterih delov našega spletnega mesta. Naš sistem bo ob vaši prijavi na našem spletnem mestu poslal piškotke, razen če ste v nastavitvah brskalnika zavrnili sprejem piškotkov.
 • Po najboljših močeh si prizadevamo, da vam zagotovimo čim varnejšo tehnologijo. Vaše mnenje je za nas zelo dragoceno, zato imate na voljo več načinov, na katere nam lahko pošljete vzorce zlonamerne ali sumljive programske opreme. Vzorci in metapodatki bodo obdelani in shranjeni v skladu z javnim interesom ter zakonitim interesom družbe ESET, ki je zagotavljanje spletne varnosti.

Splošna pravila

V skladu z uredbo GDPR imamo le nekaj pravnih podlag za zbiranje podatkov. Naše dejavnosti v glavnem zajemajo naslednje:

 • pravno podlago pogodbene obveznosti, ki velja za naše izdelke in storitve, ki jih zagotovimo na podlagi licenčne pogodbe za končnega uporabnika ali pogojev uporabe;
 • pravno podlago zakonitega interesa ali celo javnega interesa na področju spletne varnosti, na podlagi katere lahko zbiramo vzorce za analizo, da vam lahko zagotovimo še boljšo zaščito, podporo in izkušnjo; uredba GDPR tudi trženje obravnava kot zakoniti interes, zato se na to sklicujemo tudi pri uporabi piškotkov, ki jih uporabljajo naša spletna mesta, in pri komunikaciji s strankami;
 • pridobitev privolitve, če to določa zakonodaja;
 • skladnost s pravnimi obveznostmi, npr. predpisovanjem obveznosti za elektronske komunikacije, izdajo računov in zaračunavanje.
 • Namen tega pravilnika o zasebnosti je zagotoviti splošen pregled nad pravno podlago in načeli družbe ESET v zvezi z obdelovanjem podatkov. Če želite več informacij v zvezi z zbiranjem podatkov, ki ga omogočajo posamezni izdelki družbe ESET, obiščite ustrezna spletna mesta.

Zaupnost podatkov

Družba ESET posluje po vsem svetu prek povezanih družb ali lokalnih partnerjev družbe ESET v okviru mreže za zagotavljanje distribucije, storitev in podpore. Podatki, ki jih obdela družba ESET, bodo morda preneseni lokalnim partnerjem družbe ESET in obratno. Glede na vašo lokacijo in izbrano storitev je družba ESET lahko primorana prenesti vaše podatke v državo, za katero Evropska komisija ni sprejela sklepa o ustreznosti. Tudi v tem primeru za vsak prenos podatkov veljajo določbe zakonodaje o varstvu podatkov, izvaja pa se le, če je potreben. Standardne pogodbene klavzule, zavezujoča poslovna pravila ali drugi ustrezni zaščitni ukrepi morajo biti vzpostavljeni brez izjem.

Naš namen je preprečevati, da bi se podatki hranili dlje, kot je potrebno pri zagotavljanju izdelkov in storitev družbe ESET.

Družba ESET izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje ravni varnosti, primerne morebitnim tveganjem. Po najboljših močeh se trudimo zagotavljati stalno zaupnost, celovitost, razpoložljivost in odpornost sistemov za obdelavo in storitev. Toda v primeru kršitve varnosti podatkov, zaradi katere so ogrožene vaše pravice in svoboščine, smo pripravljeni obvestiti nadzorne organe in posameznike, na katere se podatki nanašajo.

Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo

Za družbo ESET velja slovaška zakonodaja ter zakonodaja o varstvu podatkov za države članice Evropske unije.  Vsem posameznikom, na katere se podatki nanašajo, pripadajo te pravice:

-          pravica, da od družbe ESET zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov,

-       pravica, da popravite netočne osebne podatke (prav tako imate pravico do           spremembe nepopolnih osebnih podatkov),

-          pravica, da zahtevate izbris svojih osebnih podatkov,

-          pravica, da zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov,

-          pravica, da ugovarjate obdelavi in

-          pravica do prenosljivosti podatkov.

Menimo, da so vsi podatki, ki jih obdelujemo, pomembni in potrebni za zakonite namene pri izvajanju storitev in izdelkov za naše stranke, zato jih želimo zaščititi v najvišji možni meri.

Če želite uveljaviti svoje pravice, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo podatki, ali imate vprašanje v zvezi z varstvom podatkov ali zaščito zasebnosti, nam pošljite sporočilo na naslov:

ESET, spol. s r. o.

Data Protection Officer

Einsteinova 24

85101 Bratislava

Slovak Republic

dpo@eset.sk