В деня за защита на личните данни: Проверете безопасна ли е виртуалната класна стая за вашите деца

Next story

Пандемията от Covid-19 в крайна сметка ще отшуми. Но дистанционното обучение ще остане и занапред, по някакъв начин или форма.
В деня за защита на личните данните, предлагаме на училищата кратък чек лист, който да ви помогне да ревизирате направеното до момента: Създали ли сте безопасна среда за отдалечено обучение и възпитавате ли стабилни навици за киберсигурност сред учители и ученици?

 1. Използвате ли подходящ инструмент за преподаване и обучение онлайн, с проверени Условия за ползване и Политика за поверителност?
  Google Workspace, Microsoft Teams или Zoom for Education са подходящи платформи, широко използвани в дистанционното обучение.
 2. Използвате ли социалните мрежи, като платформи за преподаване?
  Не е препоръчително да го правите. Някои от тях не отговарят на стандартите за защита на данните на деца, а и техните потребители трябва да са на възраст поне 13 години, за да създадат профил. Не трябва да се пренебрегва и количеството данни, събирани от социалните мрежи за целенасочена реклама.
 3. Дейностите, свързани с провеждането на дистанционно обучение, обхванати ли са от мерките и политиките за защита на поверителността на данните, които сте разработили?
  Съгласно разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), действащ на територията на Европейския съюз, прилагането на подобни мерки и политики е задължение на всяка образователна институция.
 4. Преминава ли персоналът ви периодични подходящи тренинги за това как да използва приложенията за дистанционно обучение и какви мерки за поверителност следва да бъдат спазвани?
  Обученията са от важно значение за да се предотврати изтичането на лични данни и достъп на непознати до виртуалните класни стаи.
 5. Съхранявате ли по сигурен начин данните на вашите ученици?
  Сигурното съхранение на данните на учениците, така че с тях да не бъде злоупотребено, е основна ваша отговорност съгласно GDPR.
 6. Използвате ли виртуална частна мрежа (VPN)?
  Тя ще добави допълнителен слой сигурност при достъп до приложения и данни, съхранявани на сървърите на училището.
 7. Учите ли децата на уменията, от които се нуждаят, за да общуват безопасно в интернет?
  И родителите, и учителите трябва да участват в демонстрирането на заплахите, които онлайн светът крие за непълнолетни (те не са в състояние да се справят с тях сами). Това включва риск от излагане на неподходящо съдържание в социалните медии и от кибертормоз.
 8. Обучавате ли децата на правилния етикет на общуване с връстници и възрастни в интернет?
  Уважението трябва да присъства в коментарите, общуването и дори видео игрите – при онлайн играта емоциите обикновено се засилват и често се използва обиден език.
 9. Поканили ли сте родителите да подпомогнат процеса на дистанционното образование?
  Децата могат да бъдат подведени да изтеглят фалшива версия на приложението, от което се нуждаят, и по този начин да заразяват компютър или друго устройство със злонамерен софтуер. Когато им помагат обаче родителите не трябва просто да изтеглят всички приложения сами. Те биха могли да включат децата си и да ги приучат към безопасни навици, което ще им помогне в дългосрочен план.

Училището е съществена част от ежедневието на нашите деца. Да не забравяме обаче, че в момента не само училищният, но и социалният живот на учениците е ограничен до онлайн света. Нужно е ние, възрастните – родители и учители – да обединим усилия и да поддържаме безопасна онлайн среда на живот за нашите деца. За да може утрешния реален свят да разчита на добре подготвено, успешно поколение.