Лицензиране

Unilicense: Покрива всички операционни системи в корпоративната мрежа

Как се прилага ESET Unilicense?ESET Licensing SchemeUnilicense покрива най-популярните операционни системи за компютри, смартфони, таблети и файлови сървъри, като по този начин позволява комбинирана защита на крайни станции за по-долу споменатите устройства. Може да преминете към различна платформа, без да се налага закупуването на допълнителни лицензи. 

Покритие на операционни системи от Unilicense:
Компютри: Windows, Mac, Linux
Смартфони и таблети: Android, Symbian, Windows Mobile
Файлови сървъри: Windows, Linux, BSD, Solaris

Комбинирайте лицензите 
според вашите нужди

Основното предимство на ESET Unilicense е неговата гъвкавост. ESET Unilicense покрива основните операционни системи, като по този начин ви позволява да комбинирате защитата на крайни станции според текущите ви нужди - без да се губи дори един лиценз.

По-малко от 25 станции:
Прилага се за следните работни станции:
Настолни компютри, лаптопи, нетбуци, терминали, виртуални машини, смартфони и таблети.

Повече от 25 станции:
Прилага се за всички по-горе изброени + файлови сървъри.

Преминете към различна платформа по всяко време

С ESET Unilicense сте напълно свободни на прехвърляте защитата от една платформа на друга. Може да го направите по всяко време на срока на лицензиране, без да се налага да закупувате допълнителни лицензи.

Нека предположим, че ваш компютър е с Windows OS и решавате да преминете към Linux. С валиден лиценз на ESET, може да свалите и инсталирате например решение на ESET за Linux компютър на същата машина, като използвате същите потребителско име и парола, които имате след първоначалната покупка.

Прехвърляне на лиценз 
на друг компютър

Освен това може да прехвърлите валиден ESET лиценз на нов компютър, ако решите да не използвате вече стария. Прехвърлянето отново може да бъде на компютър с различна операционна система.

Нека предположим, че решите да не използвате вече компютър с операционна система Windows, който е защитен с решение на ESEТ, и си купите нов Mac. За да защитите новия Mac с ESET, просто прехвърлете лиценза от Windows машината, която вече не използвате - и инсталирайте на новия компютър решението на ESET за Mac.