Правна информация


Този документ съдържа правна информация относно съдържанието на уеб сайтове www.eset.eu (наричани по-нататък сайта (сайтовете)). Правната информация тук се отнася за тези сайтове и не непременно с други ESET, spol. s.r.o. сайтове.

Софтуер

ESET, spol. s.r.o. (наричан по-нататък "ESET") и / или съответните доставчици притежават или могат да управляват авторските права на всички софтуерни приложения, намиращи се на този сайт(ове) (наричан по-нататък "Софтуер"). Софтуерът може да се използва само в съответствие с лицензионно споразумение за краен потребител (наричано по-нататък "Лицензионно споразумение"). Лицензионното споразумение се доставя заедно със софтуера, или е част от него. Софтуерът, предоставен с лицензионното споразумение, не може да бъде инсталиран без съгласието на потребителя с лицензионното споразумение.

Софтуерът се предоставя изключително за използване на крайните потребители. Тази употреба е в съответствие с условията на Лицензионното споразумение. ESET и / или съответните доставчици изрично забраняват възпроизвеждане и / или разпространение на Софтуера, което не е в съответствие с лицензионното споразумение. Такова действие е изрично забранено от закона. Всеки, който нарушава лицензионното споразумение попада под риск от граждански и наказателен съдебен процес, в който ESET ще изисква адекватна компенсация и обезщетение за нарушение на правата.

ESET и / или съответните доставчици допълнително изрично забраняват разпространение и копиране и поставяне на Софтуера или неговите копия на други уеб сайтове, или всякакви други медии.

ESET и / или съответните доставчици, ако те гарантират софтуер изобщо, те гарантират само в съответствие с лицензионното споразумение. Ако не е посочено друго, ESET и / или неговите доставчици декларират, че те осигуряват Софтуера "както е" без гаранция от какъвто и да е вид, включително гаранция за целесъобразността за конкретна цел и гаранция, че не нарушават чужди юридически права.

Документи

ESET позволява да се използват документите, които се намират на този сайт, и по-специално съобщения за пресата, техническите данни на продуктите на ESET, файлове и често задавани въпроси - FAQ, при условие че всички изисквания, посочени по-долу трябва да бъдат изпълнени.

  1. Използването на документите не е изрично забранено
  2. Документите няма да бъдат използвани в никакъв случай, пряко или косвено, свързан с търговска употреба
  3. Документите от сайта са само за информационна, не-търговска или лична употреба и няма да бъдат копирани или публикувани на която и да е компютърна мрежа или медиа
  4. Документите няма да бъдат променяни по никакъв начин
  5. Документите и всички техни копия ще съдържат авторски права
  6. Ресурсът винаги ще бъде посочван

Използването на документите за каквато и да е друга цел е изрично забранено. Такова действие е забранено от закона. Всеки, който нарушава лицензионното споразумение попада под риск от граждански и наказателен съдебен процес, в който ESET ще изисква адекватна компенсация и обезщетение за нарушение на правата.

Разрешението за използване на документите, посочено по - горе не включва дизайна и оформлението на сайта на ESET - www.ESET.sk или всеки друг сайт, притежаван, управляван, лицензиран или контролиран от ESET.

Дизайнът и оформлението на сайта и всички други сайтове на ESET са защитени от авторско право, търговска марка, лоялна конкуренция, и други закони, които не са посочени тук.

Дизайнът и оформлението на сайта и и всички други сайтове на ESET не могат да бъдат копирани, имитирани или препредавани, нито като цяло, нито неговите части.

Всяко ползване, дори и частично, на елементи от сайта, (включително, но не само лого, графики, звуци, изображения), или техните копия, не е възможно, освен ако изрично не е разрешено писмено от ESET.

ESET и / или съответните доставчици не отговарят за годността на информацията, съдържаща се в документите и съответните графики, публикувани като част от услугите. Всички такива документи и съответните графики, се предоставя "както са" без гаранция от какъвто и да е вид. ESET и / или съответните доставчици не гарантират тази информация, включително и всички гаранции и условия за продаваемост, независимо дали са изразени, подразбиращи се или установени със закон, пригодност за определена цел, заглавие и ненарушаване.

В никакъв случай ESET и / или съответните доставчици не могат да бъдат отговорни за някакви специални, непреки или последващи вреди или каквито и да е щети, които възникват в резултат от загуба на данни или печалби, независимо дали в действие на договор, небрежност или други действия, произтичащи от или във връзка с употребата или работата на услугите.

Документите и свързаните графики, публикувани към услугите може да включват технически неточности или печатни грешки. Промени се правят периодично на информацията тук. ESET и / или съответните доставчици може да правят подобрения и / или промени в продуктите и / или услугите и / или програмите. Информацията на сайта или в документите на разположение тук, може да бъде от време на време  променяни и да не съответстват на атрибутите на предоставяните продукти и / или услуги.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Връзките към тези страни ще ви водят извън сайтове на ESET. Такива сайтове не са под контрола на ESET и ESET не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт или всяка връзка, съдържаща се в свързания сайт, или каквито и да са промени или актуализации на такива сайтове. ESET не е отговорен за web casting или всяка друга форма на разпространение, получена от свързан сайт. ESET предлага тези връзки само за удобство, и включването на някоя връзка не означава обвързването на ESET на тези сайтове или тяхното съдържание.

Търговски марки 

ESET, ESET software, ESET logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat и / или други продукти или услуги на ESET, споменати тук, са търговски марки и регистрирани търговски марки на ESET. Други имена на продукти и компании, споменати тук могат да бъдат търговски марки или търговски имена на съответните им собственици.

Имена на фирми, организации, продукти, събития и хора, които се използват в примери (с изключение на Казуси), са измислени. Всяка прилика с действителна фирма, организация, продукт, лице или събитие не е преднамерена.

Информация за авторските права

Copyright © 2010 ESET spol. s r. o.

Правата на документите и програмите на Сайта (овете) са собственост и / или извършени от ESET, spol. s.r.o.. Всички права запазени..

Евентуални Въпроси или проблеми

Ако имате някакви въпроси или притеснения, моля не се колебайте да се свържете с нас чрез ESET формуляра за обслужване на клиенти.