Privacy Policy

 

Правила за поверителност

ESET, spol. s r. o. със седалище и адрес на управление Einsteinova 24, 851 01 Братислава, Република Словакия, с регистрация в Търговския регистър, администриран от Окръжния съд I в Братислава, секция Sro, под фирмено дело № 3586/B, фирмен номер: 31 333 535, в качеството си на Администратор на данни („ESET“ или „Ние“) бихме искали да предоставяме прозрачност, когато става въпрос за обработката на лични данни и поверителността на нашите клиенти, посетителите на уеб сайтовете, както и всяко лице („Вие“), чиито лични данни и информация се обработват съгласно условията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (GDPR). За да постигнем тази цел, публикуваме настоящите Правила за поверителност с единствената цел да Ви информираме по отношение на следните теми:

 • Обработка на личните данни;
 • Общи правила;
 • Поверителност на данните;
 • Правата на субектите на данни.

Обработка на личните данни

Всички услуги, включени в тези уеб сайтове и други уеб сайтове, които се управляват от ESET, се уреждат от тези Правила за поверителност, включително и тези, които се уреждат от определени Условия за използване с правила за обработка на данни. Някои части от уеб сайтовете може да се администрират от местните Партньори на ESET, използващи платформата за уеб сайтове на ESET, които може да са предмет на определени правила и условия в зависимост от местното законодателство.

Като цяло Вие можете да използвате нашите уеб сайтове за информационни цели, без да предоставяте лична информация и да информирате ESET кои сте. От друга страна, някои от нашите услуги трябва да събират повече информация:

 • ESET има право да събира лична информация за целите на директна комуникация с Вас с цел отговаряне на Вашите въпроси и изпълняване на Вашите заявки. Ако ни изпращате поръчки за продукти, изисквания за услуги, други заявки или ако качвате материали на нашия уеб сайт, може да се наложи да се свържем с Вас, за да получим допълнителна информация, необходима за обработката или за изпълнението на Вашата поръчка, заявка или изискване. За тази цел, както и за целите на поисканото изпълнение на услугите, трябва да обработим Вашите данни, предоставени чрез уеб формуляри, имейли или приложения.
 • Ако Вие сте Краен потребител на нашите продукти или услуги, обработката на Вашите данни се покрива от конкретното Лицензионно споразумение с краен потребител или Условията за използване и Правилата за поверителност, свързани с този продукт или услуга. За повече информация относно обработката на данни посетете нашата онлайн помощна документация, посветена на нашите продукти и услуги. Можете да получите достъп до нея директно от графичния потребителски интерфейс на Вашия продукт, като щракнете върху символа „?“. Максималният срок за съхранение на данни за фактуриране се определя от закона и ние сме задължени по закон да съхраняваме данните за период от 10 години. За разлика от данните за фактуриране, съхраняваме лицензионни данни само за периода, който не надвишава 12 месеца от датата на изтичане на Вашия лиценз, и статистически данни без изискването за идентификация на Крайния потребител се обработват за период от 4 години.
 • Ако вече сте наш клиент или ако сте съгласни с обработката на Вашите данни за целите на маркетинговата комуникация, можем да използваме Вашите данни, за да администрираме маркетинговата комуникация, докато не се отпишете или не ни изпратите оттегляне на съгласието си.
 • Информация и данни за контакт, съдържащи се във Вашите заявки за поддръжка, са необходими за техническа или друга поддръжка, предоставяна от ESET. В зависимост от канала, който изберете, за да се свържете с нас, може да събираме данни за Вашия имейл адрес, телефонен номер, информация за лиценз, подробни данни за продукта и описание на Вашия случай за поддръжка. Възможно е да Ви помолим да ни предоставите друга информация, за да улесним услугата по поддръжката, като например генерирани регистрационни файлове или аварийни копия. Данните от поддръжката могат да се използват само за предоставяне на услуги по поддръжката и за подобряване на работата на клиентите при предоставянето на поддръжката. Максималният период на съхранение е ограничен от времето, необходимо за осигуряването и прегледа на поддръжката, като дори и под псевдонимизирана форма не може да надвишава 10-годишния период.
 • Обратна връзка, отговор или заявка на клиент може да бъде предоставена от Вас чрез нашите уеб формуляри. За целите на последващите действия Вашата подробна информация за връзка, включително имейл адрес или други данни, може да бъде поискана в зависимост от естеството или целта на нашата комуникация. Периодите за съхранение на данни могат да се различават в зависимост от естеството или целта на комуникацията, изрично в съответствие с настоящите Правила за поверителност.
 • ESET има право да събира информация за Вашия компютър, включително IP адрес, ако е наличен, операционна система и тип браузър с цел администриране на системата и отчитане на обобщена информация до нашите рекламодатели съгласно правната база на законния интерес. Това са статистически данни за действията и моделите при сърфиране в интернет на нашите потребители и не идентифицират никого. По същата причина имаме право да получаваме информация за общото използване на интернет от Ваша страна, като използваме файл с бисквитки, който се съхранява на твърдия диск на Вашия компютър. Бисквитките съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на Вашия компютър. Те ни помагат да подобряваме нашия сайт и да предлагаме по-добри и по-персонализирани услуги. Можете да откажете да приемате бисквитки, като активирате настройката в браузъра, която позволява да отказвате задаването на бисквитките. Ако обаче изберете тази настройка, може да нямате възможност за достъп до определени части на Уеб сайта. Освен ако не сте регулирали настройката на браузъра така, че да отказва бисквитките, нашата система ще публикува бисквитки, когато влизате в нашия сайт.
 • Ние правим всичко възможно, като същевременно помагаме да се наслаждавате на по-безопасна технология. Вашата входяща информация е много ценна за нас и съществуват различни канали, където можете да ни предоставяте примери за злонамерен или подозрителен софтуер. Примерите и техните метаданни ще бъдат обработвани и съхранявани въз основа на обществения интерес, както и на законния интерес на ESET, който е киберзащитата.

Общи правила

Има само няколко правни основания за обработка на данни, които Ние използваме съгласно законодателната рамка на GDPR. Нашите дейности се обхващат основно от

 • Правната база за договорна необходимост е приложима, когато става въпрос за нашите продукти и услуги, предоставяни съгласно Лицензионните споразумения с крайни потребители или Условията за използване.
 • Правната база за законния интерес или дори обществения интерес относно киберзащитата, което ни дава правомощия да събираме примери и данни за услуги за анализ, за да Ви предоставяме още по-добра защита, поддръжка и работа. Дори маркетингът е признат от GDPR като законен интерес, затова разчитаме на тази концепция, когато става въпрос за бисквитки, използвани от нашите уеб сайтове, и комуникация с нашите клиенти.
 • Съгласие, ако се изисква от законодателството.
 • Спазване на правните задължения, напр. предвидените изисквания за електронна комуникация, фактуриране или плащане.

Целта на настоящите Правила за поверителност е да предоставят общ преглед на правните основания и принципите за обработка на данни на ESET. Ако търсите повече информация относно събирането на данни посредством конкретен продукт или услуга на ESET, посетете нашите специализирани уеб сайтове.

Поверителност на данните

ESET е фирма с дейност в световен мащаб, която оперира чрез своите дъщерни дружества или други местни Партньори на ESET като част от нашата мрежа за разпространение, обслужване и поддръжка. Информацията, обработена от ESET, може да се прехвърля към или от местни партньори на ESET. В зависимост от Вашето местоположение или услугата, която сте избрали да използвате, ESET може да е задължена да прехвърли Вашите данни в страна, където липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия. Дори в такъв случай всяко прехвърляне на информация се регулира от разпоредбите на законодателството за защита на данните и се прилага само ако е необходимо. Стандартните договорни клаузи, Задължителните фирмени правила или друга подходяща защита трябва да се установи без никакви изключения.

Нашето намерение е да предотвратим съхраняването на данни за по-дълго от необходимото, докато предоставяме продуктите и услугите на ESET.

ESET внедрява подходящи технически и организационни мерки, за да осигури ниво на защита, подходящо за потенциални рискове. Правим всичко, което можем, за да осигурим непрекъсната поверителност, цялост, наличност и издръжливост на системите и услугите за обработка. В случай на пробив в защитата на данните, вследствие на който се появява риск за Вашите права и свободи, Ние сме готови да уведомим надзорните органи и субектите на данни.

Права на субектите на данни

ESET се регулира от разпоредбите на словашките закони и ние сме обвързани със законодателството за защита на данните като държава членка на Европейския съюз.  Всеки Субект на данни има право на следните права:

 • право на искане на достъп до личните Ви данни, съхранявани от ESET;
 • право на коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни (също така имате правото да променяте непълните лични данни);
 • право на искане на заличаване на личните Ви данни;
 • право на искане на ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 • право на възразяване срещу обработването, както и
 • право на преносимост на данните.

Ние вярваме, че цялата информация, която обработваме, е ценна и необходима за законната цел при предоставянето на услуги и продукти на нашите клиенти и заслужава да бъде защитавана с най-висок приоритет.

Ако искате да упражните правото си като субект на данни или имате въпрос относно защитата на личните данни или защитата на поверителността, изпратете ни съобщение на адрес:

ESET, spol. s r.o.
Длъжностно лице по защита на данните
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Република Словакия
dpo@eset.sk