Последна промяна: 06 сетпември 2016 г.

  • Инсталация и настройки на ESET Remote Administrator VM за Microsoft Azure? 

Внимание!

Темата описва конкретна ситуация , но е приложима и за други задачи, който искате да бъдат изпълнявани автоматично

I. Създаване на Динамична група

1. Отворете уеб конзолата на ESET Remote Administrator (ERA Web Console) в браузъра си и се логнете като администратор.

2. Кликнете върху Computes.

3. Изберете парент група, в която искате новата група да принадлежи, кликнете върху иконата с форма на зъбно колело и изберете New Dynamic Group от контекстното меню.

4. Задайте име на групата в полето Name. Ако е необходимо въведете  описание в полето Description

5. Разтворете Template и изберете бутона New.

6. Задайте име.

7. Разтворете Expression, изберете NOR (All conditions have to be false) от падащото меню Operation и след това кликнете Add Rule.

8. Разтворете Installed software, изберете Application name и след това OK.

9. Изберете contains от падащото меню, въведете ESET Endpoint Security (или ESET Endpoint Antivirus, в зависимост от това какъв продукт искате да инсталирате автоматично върху работните станции с помощта на тази Динамична група) и след това кликнете Finish.

10. Кликнете Finish и продължете към част II.

II. Създаване на нова Клиентска задача за инсталация на  ESET endpoint продукти

1. Кликнете Admin  → Client Tasks.

2. Разтворете  ESET Security Product, изберете Software Install и след това New.

3. Задайте име на задачата в полето Name (променете останалите настройки в Basic секцията ако е необходимо).

4. Разтворете Settings, изберете чек бокса пред I agree with application End User License Agreement и кликнете Choose ESET License. Имайте предвид че Target, ще се определи след като задачата бъде създадена.

ESET Remote Administrator версия 6.2.11 и по нови:

Добавянето цели се прави по време на създаване на задачата (примерно след добавянето на нова задача, задаване на името й в полето Name, трябва да кликнете Target, за да добавите група или клиент към задачата).

5. Изберете валиден лицензи кликнете OK.

6. Кликнете Choose Package.

7. Изберете продукта, който искате да инсталирате и кликнете OK.

8. Кликнете Finish след като направите всички промени по вашата задача.

9. Кликнете Create Trigger, когато бъдете попитани дали искате да добавите тригер към задачата.

10.  Разтворете секцията Trigger и изберете Joined Dynamic Group Trigger от падащото меню Trigger Type.

11.  Разтворете Targets. Когато добавяте цели, трябва да изберете чек-бокса до динамичната група, която създадохте в част I

12. Кликнете Finish.