Последна промяна: 06 сетпември 2016 г.

  • Инсталация и настройки на ESET Remote Administrator VM за Microsoft Azure? 

1. Влезте в Microsoft Azure портала използвайки акаунта си - http://portal.azure.com/.

2. Потърсете ESET Remote Administrator в Azure Marketplace.

3. Прегледайте информацията и натиснете Create.

4. Попълнете задължителните полета и завършете създаването на виртуалната машина.

Виртуалната машина трябва да има публичен DNS record

Виртуалната машина трябва да има публичен DNS запис или статичен публичен IP address. Липсата им ще се отрази на връзката със сървъра.

Как да създадем Fully Qualified Domain Name в Azure портала?

5. Свалете RDP файла и се свържете с виртуалната машина.

6. След като се свържете, ESET Remote Administrator Setup ще се появи. Изберете Languageза ESET Remote Administrator и натиснете Next, за да продължите с инсталацията.

Инсталирайте по-късно

Можете да инсталирате ERA и на по-късен етап със следната команда:

C:\ERASetup\Bootstrapper\Setup.exe --mode azure

7. Прочетете End-user license agreement и натиснете Next.

8. Натиснете Install.

9. Microsoft SQL Express ще бъде инсталиран.Когато инсталацията на базата данни приключи, ESET Remote Administrator Server Setup прозорец ще се появи. Натиснете Next, за да продължите.

10. Въведете лицензния си ключ или изберете опцията Activate later, за да добавите лиценза си по-късно и натиснете Next.

11. Натиснете Next, за да установите връзка с базата данни.

12. Въведете парола за администраторския акаунт.

13. Създайте Certificate Authority for ESET Remote Administrator. И натиснете Next

14. Натиснете Install, за да продължите.

15. Всички избрани компоненти ще бъдат инсталирани.

16. Когато инсталацията приключи, съобщение “ESET Remote Administrator Server installation was successful”ще се появи на екрана заедно с URL адреса на сървъра. Кликнете върху URL, за да отворите Web Console или натиснете Finish.