Инсталация на Proxy Server за ESET Remote Administrator

Последна промяна: 06 август 2016 г.

Внимание!

Преди да започнете

Ще ви трябва Proxy и Agent сертификатите от ERA сървъра. След като ги свалите ги копирайте на машината, на която ще инсталирате ERA Proxy. За да ги свалите отидете на Admin → Certificates, изберете сертификата, който искате да свалите и натиснете Export.

Ще трябва да приготвите акаунт, който може да извършва агент инсталация и неговите данни, за да инсталирате ERA Agent, който е задължителен при инсталацията на ERA Proxy.

Решение


1. Свалете ERA All-in-one инсталатора.

2. Резархивирайте архива, който сте свалили и отворете Setup Натиснете Run, за да стартирате инсталационния процес. Натиснете Next. Изберете Install Remote Administrator Proxy и натиснете Next.

Изображение 1-1

3. Изберете I accept the terms in the license agreement и натиснете Next.

Изображение 1-2

4. Силно препоръчително е да оставите маркираните задължителни компоненти:

  • Microsoft SQL Server Express: Можете да използвате и базата на ERA сървъра, но е препоръчително да използвате собствена такава за текущата инсталация.
  • Rogue Detection Sensor: Спомага за намирането на неменажирани компютри в мрежата.

Натиснете Install, за да започнете инсталацията.

Изображение 1-3

5. Натиснете Next.

Изображение 1-4

6. Натиснете Next.

Изображение 1-5

 

7. За да настроите връзката с ERA сървъра, въведете IP адреса му в Server host полето и натиснете Next. Оставете Server port полето, както е показано.

Изображение 1-6

8. Натиснете Browse до Peer certificate и изберете ERA Proxy сертификата. Натиснете Browse до Certificate authority и изберете CA сертификата. След това натиснете Next.

Изображение 1-7

9. Натиснете Install.

Изображение 1-8

10. Натиснете Finish.

Изображение 1-9

Изображение 1-10