Последна промяна: 19 септември 2016 г.

1. Свалете ESET Remote Administrator.

2. Стартирайте инсталатора.

3. Натиснете Next.

4. Изберете Install Remote Administrator Server и натиснете Next.

5. Прочетете End-User License Agreement. Ако сте съгласни, изберете I accept the terms in the license agreement и натиснете Next.

6. Имате възможността да избирате компонентите, които искате да инсталирате. Прочетете описанието на отделните компоненти, за да вземете решение какво трябва да се инсталира във вашия случай:

  • Microsoft SQL Server Express: Ако имате инсталация на Microsoft SQL или MySQL пропуснете тази опция. Не е желателно да имате повече от една инсталация на Microsoft SQL на един и същи сървър. В този случай ще трябва да използвате наличната база данни за инсталацията. Имате възможността да използвате бази данни намиращи се и на отдалечен сървър.
  • Web Console: Тази опция ще инсталира Apache Tomcat, който е нужен за конзолата на ESET Remote Administrator Server. Препоръчваме тази опция да остане избрана.
  • ESET Mobile Device Connector: Тази опция ще инсталира ESET Mobile Device Connector (EMDC) компонента, който ни дава възможността да управляваме Android и iOS devices.
  • ESET Rogue Detection Sensor: Тази опция ще инсталира ESET Rogue Detection Sensor. Този компонент спомага за намирането на неменажирани машини в мрежата.
  • Apache HTTP Proxy: Този компонент служи за разпределение на ъпдейти във вътрешната мрежа. Използването му се препоръчва при по-мащабни инфраструктури.

7. Натиснете Install когато сте готови с избора си. Ако при проверката за задължителен софтуер, който трябва да имате инсталиран на машината, се намери несъответствие с препоръките, ще излезе диалогов прозорец, който пояснява какво трябва да бъде инсталирано.

8. Натиснете Next

9. Изберете Activate with License Key и въведете Вашия License Key в съответното поле или изберете Activate later. Натиснете Next.

10. Ако не сте избрали опцията да инсталирате опцията да инсталирате Microsoft SQL Server Express заедно с ESET ERA в стъпка 6, натиснете Next, за да свържете ERA с базата данни.

11. В полетата Password и Confirm Password въведете паролата, която ще използвате за достъп до WEB конзолата . Натиснете Next.

12. В прозореца Certificate information можете да изберете как ще изглежда Certificate Authority, което ще използва ESET ERA. Единствените задължителни полета са Authority common name и Certificate validity. Натиснете NextНатиснете Install.

13. След инсталацията ще се появи прозорец Installation successful. Натиснете URL адреса, за да отворите WEB конзолата.