Последна промяна: 24 август 2016 г.

 • Ъпгрейд на отделни компоненти на ERA (Agent, Server, Proxy) до последна версия

Решение


Предварителни изисквания

 • Направете пълен бекъп на ERA.
 • База данни: Разгледайте инструкциите на съответния доставчик на базата данни, за специфики на бекъпа спрямо тип и версия, която ползвате
 • Настройки: Копирайте файла  Startupconfiguration.ini, намиращ се в C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\.
 • Mobile Device Connector: Ако използвате този компонент, копирайте  Startupconfiguration.ini от C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Configuration.
 • Трябва да имате една от следните версии на ESET Remote Administrator (ERA) за да стартирате задача за Component Upgrade. Check which version of ERA you have installed.
  • 6.1.265.0
  • 6.1.28
  • 6.1.365.0
  • 6.1.444.0
  • 6.2.171.0
  • 6.3.136.0
  • 6.3.148.0

Ако не използвате някоя от версиите описани по-горе или имате затруднения с ъпгрейда на компоненти през ERA Web Console, вижте инструкциите по-долу за ръчен ъпгрейд на компоненти на ERA.

Изпълнение на задача за ъпгрейд на компоненти през ERA Web Console

Следните стъпки ще ъпгрейднат както ERA компонентите (Server, Console), та и ESET Remote Administrator Agent(s) (ERA Agent). Когато ъпгрейдвате версията, политиките ви няма да бъдат променени.

Внимание!

Специални символи може да са причина за неуспех при ъпгрейда

Ако сте изпълнили предварителните изисквания за ъпгрейда на ESET Remote Administrator (ERA) и въпреки това ъпгрейда не минава, това може да е заради използването на специални символи във вашата ERA парола. За да избегнете такава ситуация сменете вашата ERA парола и опитайте ъпгрейда отново. 

Ще трябва да приготвите акаунт, който може да извършва агент инсталация и неговите данни, за да инсталирате ERA Agent, който е задължителен при инсталацията на ERA Proxy.

Внимание!

Внимание: не ъпгрейдвайте към ERA Agent версия 6.4 за ESET Shared Local Cache или ESET Virtualization Security

Ъпгрейда на ERA Agent до версия 6.4 за ESET Shared Local Cache (ESLC) или ESET Virtualization Security (EVS) , ще ъпгрейдне ERA Agent-а , но аплайънса ще алармира с червен цвят за неизправност в ERA Web Console. Изчакайте нова версия на ESLC или EVS за да ги ъпгрейднете изцяло.

1. Отворете ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) в браузър и се логнете. 

2. Кликнете  Admin  → Client Tasks → ESET Remote Administrator →  Remote Administrator Components Upgrade и след това New.


Фигура 1-1

3. В полето Name, въведете име на вашата задача. Проверете дали в менюто Task е избрано Remote Administrator Components Upgrade.

В ESET Remote Administrator version 6.2.11 и предишни:

Добавянето на цели е извършено по време на създаването на задачата (например, след добавяне на нова задача и задаване на Name, изберете Target, за да добавите групи или клиенти за тази задача).

.


Фигура 1-2

4. Разширете секцията Settings , изберете като поставите отметка пред I agree with application End User Licnese Agreement и след това кликнете Choose server.


Фигура 1-3

5. Изберете подходящ ERA Server и кликнете OK.


Фигура 1-4

6. Кликнете Finish.

7. Създайте trigger и добавете target компютри или групи върху които да изпълните задачата.

Изпълнение на „ръчен“ ъпгрейд на компоненти на ERA

1. Ъпгрейд на ERA Server и Web Console

Изтеглете необходимите инсталатори на компоненти на ERA 6. ERA Server, Agent, RD Sensor и Web Console са задължителни. НЕ преименувайте изтеглените .msi файлове.

a. Спрете Apache Tomcat. Отидете до директорията %TOMCAT_HOME%\bin  (например, C:\Program Files\Apache Tomcat\Tomcat7\bin) и кликнете два пъти върху tomcat7w.exe

b. Запазете C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era директорията с цялото и съдържание.

Местонахождението ще е различно при 32-bit ситеми:

Добавянето на цели е извършено по време на създаването на задачата (например, след добавяне на нова задача и задаване на Name, изберете Target, за да добавите групи или клиенти за тази задача).

c. Копирайте конфигурациония файл EraWebServerConfig.properties , който се намира на  C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

d. Изтрийте оригиналното съдържание на директорията C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era folder (включително era.war )

e. Намерете в изтеглените по-рано инсталационни файлове, файла era.war и го разархивирайте в C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era.

f. Преместете конфигурационния файл EraWebServerConfig.properties , който съхранихте по-рано в C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config.

g. Кликнете два пъти върху ERAServer.msi.

h. Въведете настройки за връзка към вашата база данни:

 • Ако сте инсталирали с помощта на all-in-one installer, в менюто Database, изберете MS SQL Server via Windows Authentication и кликнете Next.
 • Ако сте използвали съществуващ MS SQL Server/MySQL, изберете типа свързване избрани по време на инсталацията. Потребител с административни права е необходим за връзка до базата данни на ERA Server. Кликнете Next.

i. Стартирайте Apache Tomcat service. В зависимост от конфигурацията на вашата система, изчакайте до около 40 секунди, за стартирането му.

j. Отворете ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) в браузър и се логнете. How do I open ERA Web Console?

k. Продължете с част 2 по-долу, за да ъпгрейднете останалите компоненти на  ERA.

2. Ъпгрейд на други ERA компоненти.

a. Ъпгрейд на ESET Rogue Detection Sensor (RD Sensor).

b. Ъпгрейд на ERA Agent(s). Изберете подходящия метод за ъпгрейд, според вашата ERA структура:

 • Стартирайте Agent .msi инсталатора локално на всеки клиент.
 • Създайте и стартирайте Command client task. Продължете с част 3 по-долу.

3. Ъпгрейд на Agent с помощта на Run Command Client task

a. Създайте нова динамична група базирана на операционната система (32-bit или 64-bit).

 • За 32-bit системи:
  В менюто Groups, изберете + New Dynamic Group .., задайте подходящо име. В секцията Template изберете New..
  В секцията Expression
  • Operation оставете избраната опция "AND"
  • Кликнете Add rule , разгърнете OS edition изберете OS platform > ОК. Оставете  = (equal) и в полето за стойност напишете 32-bit
  • Кликнете отново Add rule, OS edition > OS type  > ОК. Изберете опцията contains и в полето за стойност напишете Windows.
  Кликнете Finish, за създаване на темплейта и още веднъж Finish, за създаване на динамичната група.
 • За 64-bit системи:
  В менюто Groups, изберете + New Dynamic Group .., задайте подходящо име. В секцията Template изберете New..
  В секцията Expression
  • Operation оставете избраната опция "AND"
  • Кликнете Add rule , разгърнете OS edition изберете OS platform > ОК. Оставете  = (equal) и в полето за стойност напишете 64-bit
  • Кликнете отново Add rule, OS edition > OS type  > ОК. Изберете опцията contains и в полето за стойност напишете Windows.
   Кликнете Finish, за създаване на темплейта и още веднъж Finish, за създаване на динамичната група

b. Създайте нова задача (client task) за 32-bit системи.

I. В секцията Basic, въведете подходящо име. От падащото меню Task,  изберете Run Command.

II. В секцията Targets, изберете динамичната група за 32-bit операционни системи създадена в стъпка a.

III. В секцията Settings, в полето Command line to run, напишете: msiexec /qn /i "\\SERVER\readonlyshare\Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt (заменете SERVER с името на вашия сървър и readonlyshare с името на вашия шеринг).

 • Когато използвате инсталационния пакет през HTTP, напишете:
  msiexec /qn /i "http://SERVER/share/Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  или
  msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v6/6.1.365.0/Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

ERA Log File location:

ERA log файла е достъпен в: %TEMP%; например: C:\Windows\Temp\ Вижте също log files location for all ERA components в ERA User Guide.

c. Създайте нова задача (new client task) за 64-bit системи.
В секцията Basic, въведете подходящо име. От падащото меню Task,  изберете Run Command.

I. В секцията  Targets , изберете динамичната група за 64-bit операционни системи създадена в стъпка a.

II. В секцията Settings , в полето Command line to run , напишете: msiexec /qn /i "\\server\readonlyshare\Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt (заменете SERVER с името на вашия сървър и readonlyshare с името на вашия шеринг).

 • Когато използвате инсталационния пакет през HTTP, напишете:
  msiexec /qn /i "http://SERVER/share/Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  или
  msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v6/6.1.365.0/Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

Грешка "MainEngineThread is returning 1619":

Инсталационния пакет е повреден и не може да бъде отворен. Инсталирайте ERA Agent с друг инсталационен пакет.

d. За да видите подробности от клиентската задача, кликнете Computers, изберете подходящ клиентски компютър, кликнете Details и след това Installed Applications. Ще има кратък период в който и двете версии на  ERA Agent ще работят на дадена работна станция. Това е само временно. Създайте Outdated applications репорт за да може да следите статуса на миграцията на всеки час.