Ако искате да мигрирате от по-старо поколение на ERA 5 към ESET Security Management Center 7 може да използвате едно от приложенията по-долу:

  • Migration Assistant - За малки и средни компании (до 25 работни станции). Целта на Migration Assistant е да инсталира ESET Security Management Center 7.0, да провери конфигурацията ви, да мигрира информацията от ERA Server 5.x и да изключи ERA 5.x.
  • Migration Tool - Помага да мигрирате данните от ERA 5.x във временна база данни, която да позволява импорт към ESMC 7.x.

Преди да започнете

Migration Assistant и Migration Tool работят само на компютри с операционна система Microsoft Windows.

В долната таблица може да видите сравнение на обектите за мигриране и опциите за миграция в Migration Assistant и Migration Tool:

Migration Assistant

Migration Tool

Мигрирани обекти

Статични групи 1

apply_default

apply_default

Лицензи

apply_default

not_migrated

Политики 2

apply_default

apply_default

HTTP прокси

apply_default3

not_migrated

Настройки на политики за ъпгрейд

apply_default

not_migrated

Компютри

not_migrated

apply_default

Репорти

not_migrated

not_migrated

Логове

not_migrated

apply_default4

Задачи 5

not_migrated

not_migrated

Заплахи

not_migrated

not_migrated

Потребители

not_migrated

apply_default

Параметрични групи 5

not_migrated

not_migrated

Сървър и подчинени сървъри 6

not_migrated

not_migrated

Опции за миграция:

Работи на компютъра, на който е инсталиран ERA Server 5.x 7

apply_default

apply_default

Работи на друг компютър, на който ще се инсталира ESMC 7 7

apply_default

apply_default

Мигриране на същия компютър 7

apply_default

apply_default

Мигриране на друг компютър 7

apply_default

apply_default

Интегрирана инсталация с новия ESMC Server 7

apply_default

not_migrated

____________________________________________________________________________________________________

1 Запазва се структурата на Статичните групи. Статичните групи, сихронизирани с Активна директория, няма да бъдат мигрирани.

2 Ако не сте запознати с индивидуалните политики, заложени в инсталацията ви на ERA 5.x, може да изберете да създадете нови политики, вместо да мигрирате текущите към ESMC 7. Ако все пак мигрирате политиките, моля, вземете предвид следното:ь

  • Мигрират се само дефнициите за политики, не и взаимовръзките между тях.
  • Трябва да зададете мигрираните политики към съотвентите групи ръчно след миграцията.
  • Йерархията на политиките не се мигрира. Флаговете няма да бъдат запазени при миграцията към ESMC 7.
  • Ако имате настройки за няколко продукта в една и съща политика в старата си политика на ERA, ще бъде създадена индивидуална политика за всеки продукт в ESMC 7.

3 Настройките за HTTP прокси се изтриват от Политиките и проксито, инсталирано с новия ESMC Server е третирано като прокси по подразбиране.

4 Мигрираните логове включват следните категории: Threat logs, Scan logs, Firewall logs, Device Control logs, Web Control logs, Event logs.

5 Няма да може да прехвърлите задачи и параметрични групиот ERA 5.x заради променения дизайн и функционалности на динамичните групи в ESMC 7

6 Миграцията от ERA 5.x сървъри към сървър с дървовидна структура не се поддържа.

7 Migration Assistant и Migration Tool трябва да бъдат стартирани първо на компютъра, на който е инсталиран ERA Server 5.x. След това може да продължите с миграцията в зависимост от това къде ще бъде инсталиран ESMC Server 7.x: или на същия компютър на който е бил ERA 5.x, или на друг компютър.