За да проверите за кои настройки се използва Migration Assistant, вижте сравнение между Migration Assistant и Migration Tool.

Преди да започнете

1.За да инсталирате и конфигурирате Microsoft SQL Server Express, трябва да сте готови със следното:

  • Трябва да имате инсталиран Microsoft .NET Framework 3.5. Ако работите с Windows Server 2008 или по-нова версия, може да го инсталирате с помощника за инсталиране на Roles and Features (както е показано по-долу). Ако използвате Windows Server 2003, може да свалите .NET 3.5 оттук: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21
  • Трябва да инсталирате Java Runtime Environment (JRE). Винаги използвайте най-новата налична версия на Java.

2.За да използвате съществуваща инсталация на MySQL или SQL Server, трябва да се погрижите за настройките, описани тук.

Предварителна подготвка на Migration Assistant

Преди да започнете, проверете дали всички продуктови лицензи за компютрите ви са включени в ERA 5.x. Това може да стане по следните начини:

  • Кликнете на компютър и изберете Request Data > Request Configuration. Настройките на инсталирания продукт за защита на работна станция ще бъдат изпратени към ERA Server.
  • Създайте нова задача за конфигурация. Отидете на Update > Profiles > Settings и напишете потребителското име и паролата за лиценза си.
  • Отидете на Tools > Server Options, кликнете на Updates и изпишете потребителското име за ъпдейт.

Как да мигрирате информация с Migration Assistant

Важно!

Направете резервно копие на базата си данни, преди да стартирате ESET Migration Assistant.

1. Свалете Migration Assistant оттук.

2. По време на процеса на миграция, Migration Assistant ще свали автоматично инсталатора за ESMC.

Опция: ако искате да използвате локално запазен инсталатор на ESMC (например, ако мигрирате на компютър без връзка с интернет), следвайте стъпките по-долу:

a. Свалете ESMC All-in-one оттук. Изберете подходящ пакет за средата, на която работите.

b. Разархивирайте .zip файла, в който се намира инсталатора.

c. Копирайте папката Installers folder от директорияте All-in-one (x64 or x86) в директорията MigrationAssistant.

3. Отидете в директорията MigrationAssistant и стартирайте приложението Migration Assistant. Ще стартира помощника за работа с ESET Migration Assistant.

4. Кликнете Next на началнния екран. Ако е необходимо, изберете друг език от падащото меню, преди да продължите.

Migration_assistant_1

5. Приемете лицензионното ни споразумение и натиснете Next.

6. Ако сте съгласни да ни изпращате репорти за проблем с работата на приложението, потвърдете го като маркирате съответния чекбокс.

7. В панела Update Migration Assistant проверява за налични ъпдейти. Препоръучваме винаги да използвате най-новата налична версия на приложението.

Migration_assistant_2

8. В панела Detection, Migration Assistant потвърждава конфигурацията на ERA Server. Изпълнете стъпките, описани на екрана, като следвате препоръките на Migration Assistant.

Бележка

Migration Assistant спира ERA Server 5.x Service. Ако решите да спрете процеса по миграция с Migration Assistant, трябва да стартирате ERA Server Service ръчно.

Migration_assistant_3

9. В панела Configuration може да свалите репорт за конфигурацията на вашия ERA 5.x в HTML формат.

Migration_assistant_4

10. Проверете и, ако се налага, коригирайте конфигурацията на инсталацията на ESMC. Може да следвате препоръките на Migration Assistant.

Migration_assistant_5

11. В панела Deployment type изберете On-Premise installation.

Бележка

Migration Assistant поддържа миграция само нна друг Windows Server (физическа или вритуална машина).

Migration_assistant_6

12. В панела Operating System изберете Microsoft Windows (препоръчано).

Migration_assistant_7

13. В панела HTTP Proxy изберете опция за това как ще бъдат сваляни ъпдейти на клиентски компютри.

Migration_assistant_8

14. Изберете чекбокса до лицензите, които ще мигрирате, и натиснете Next.

15. Изберете чекбоксовете до политиките, които искате да мигрирате, и натиснете Next.

16. Ще видите инсталационен прозорец. В тази стъпка имате 2 опции:

  • Да продължите с инсталацията на ESMC 7.0 на същия компютър като натиснете Next.
  • Да затворите помощника за инсталация като натиснете Close и да продължите с инталация на друг компютър.

Migration_assistant_9

Бележка

За да продължите на друг компютър, натиснете Close, след което копирайте цялата директория MigrationAssistant на компютъра, на който ще инсталирате ESMC 7. Когато стартирате Migration Assitant на съответната машина, изберете Continue previous migration.

17. Изберете конфигурация на база данни.

Migration_assistant_10

18. Помощникът за инсталиране ще провери за необходимите настройки за инсталацията на ESMC 7.0.

19. Въведете паролата за уеб конзолата на ESMC и настиснете Next.

20. По време на инсталацията ще видите нов помощник за инсталация. В него ще може да конфигурирате настройките на ESMC Server.

21. След успешната инсталация на всички компоненти, ще видите съобщение "Migration successful" заедно с адреса на уеб конзолата на ESMC. Кликнете на адреса, за да отжорите уеб конзолата или натиснете Finish.

Следващи стъпки

След успевната миграциш на ESET Remote Administrator, тршбжа да инсталирате ESET Management Agent на работните станции в мрежата ви. Препоръчваме да инсталирате ESET Management Agent по един от следните начини: