За да проверите за кои настройки се използва Migration Tool, вижте сравнение между Migration Assistant и Migration Tool.

Важно!

Версията на Migration Tool трябва да съвпада с версията на ESMC, към която мигрирате. За да разберете коя версия на Migration Tool ви е необходима, прочетете тази статия

Внимание!

При инсталиране на агент на ESET Management 7.x с продукти 5.x или по-стара, настройката за отдалечена администрация автоматично се променя на localhost / 2225. В резултат на това клиентът няма да се свързва с вашия ERA 5.x сървър, след като агентът е инсталиран.

Свалете и отворете ESET Remote Administrator Migration Tool.

  • Инсталирайте Microsoft Visual C++ 2015 x86, защото той е необходим за правилното функциониране на Migration Tool. Можете да го намерите в .zip файла, който съдържа Migration Tool.
  • Отворете Migration Tool като администратор локално на вашия ERA 5.x сървър. Не е възможно да стартирате Migration Tool от отдалечена машина.

Бележка!

  • След миграцията проверете дали всички компоненти (компютри, статични групи, политики и т.н.) са мигрирани правилно. Ако забележите несъответствия, може да се наложи да добавяте компоненти ръчно.
  • Ако по време на мигрирането възникне грешка, тя се записва във файла migration.log. Той се намира в една папка с Migration Tool. Ако достъпът ви до тази папка е само read-only ще се появи лог прозорец. Същото се случва ако на твърдия диск няма достатъчно свободно място. Това означава, че файлът не е създаден и ще виждате резултатите само в лог прозореца.

migration_tool_1

За да мигрирате максимално бързо, лесно и успешно, моля изберете платформата, от която планирате да мигрирате и кликенте на линка за нея по-долу:

  • Сценарий 1 - Мигриране към ESMC 7.x на компютър, различен от този, на който в момента работи ERA 5.x.
  • Сценарий 2 - Мигриране към ESMC 7.x на същия компютър, на който в момента работи ERA 5.x.
  • Сценарий 3 - Мигриране към ESMC 7.x, като работните станции се свързват със старата версия ERA 5.x до инсталирането на ESET Management Agent от ESMC 7.x.